Funcția
Nume
Telefon
Biroul
Audiență
Pretor
Sinilga Școlnic
022-33-55-77
nr. 20
Luni          14:00 - 17:00
Marți         11:00 - 12:00
Vineri        10:00 - 11:00
Vicepretor
Radu Nichifor
022-33-18-37
nr. 23
Luni          14:00 - 17:00

Vicepretor
Inna Gusarenco-Kalinici022-33-18-35
nr. 24
Luni          14:00 - 17:00

Secretar interimar al preturii
Veaceslav Ouș022-33-18-31
nr. 22
Luni          14:00 - 11:00
SECRETARIAT


Funcția
Nume
Telefon
Biroul
Audiență


Inspector superior022-33-34-34
Viber 079085777
nr. 21
Luni          14:00 - 17:00
Marți         11:00 - 12:00
SECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ


Funcția
Nume
Telefon
Biroul
Audiență
Șef

022-33-19-30
076748181
nr. 12
Luni          14:00 - 17:00
Specialist principal

Valeria Gamanji

022-33-19-36
nr. 14
Luni         14:00 - 17:00
Joi             08:00 - 17:00
Specialist principal
Veronica Oprea
022-33-19-36
nr.14
Zilnic
08:00 - 17:00
Specialist principal
Ludmila Artiomov
022-33-18-09
nr. 15
Luni          14:00 - 17:00
Joi             08:00 - 17:00
SERVICIUL AUDIENȚĂ ȘI SECRETARIAT


Funcția
Nume
Telefon
Biroul
Audiență
Șef serviciu
Irina Nunu
022-33-18-33
nr. 7
Luni          14:00 - 17:00
Marți         10:00 - 12:00
Vineri        10:00 - 12:00
Inspector superior
Valentyna Pekarska022-33-18-33
nr. 7
Luni          14:00 - 17:00
Marți - Vineri       08:00 - 17:00

SECȚIA LOCATIV - COMUNALĂ


Funcția
Nume
Telefon
Biroul
Audiență
Șef secție
Valeriu Prihodico
022-33-18-08
nr. 10
Luni          14:00 - 17:00
Specialist principal
Maria Plămădeală-Badia
022-33-19-96
079007604
nr. 9
Luni          14:00 - 17:00
Specialist principal
Pavel Roșca
022-33-18-02
nr. 9
Luni          14:00 - 17:00
Specialist principal

022-33-86-85
nr. 11
Luni          14:00 - 17:00
Specialist principal


022-33-18-13
nr. 11
Luni          14:00 - 17:00
SECȚIA SOCIAL - ECONOMICĂ


Funcția
Nume
Telefon
Biroul
Audiență
Șef secție
Lucia Maxim
022-33-93-77
079055745
nr. 29
Luni          14:00 - 17:00
Marți         09:00 - 12:00
Specialist principal
Cristina Fîrfa
022-33-18-24nr. 27
Luni          14:00 - 17:00
Marți         09:00 - 12:00
Specialist principal
022-33-92-77nr.31Luni          14:00 - 17:00
Marți         09:00 - 12:00


022-33-92-77
nr. 30
Luni          14:00 - 17:00
Marți         09:00 - 12:00
Specialist superior
Maria Botezat022-33-92-77
nr. 31
Luni          14:00 - 17:00
Marți         09:00 - 12:00
SECȚIA CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT


Funcția
Nume
Telefon
Biroul
Audiență
Șef secție
Tatiana Ciobanu
022-33-18-29
079055466
nr. 36
Luni          14:00 - 17:00
Specialist principal
Iurie Ursu
022-33-18-39
nr. 6
Luni          14:00 - 17:00
Joi             14:00 - 17:00
Specialist principal

022-33-18-17nr. 8
Luni          14:00 - 17:00
Specialist superior

022-33-18-17nr. 8

Luni          14:00 - 17:00

SECȚIA URBANISM ȘI ARHITECTURĂ


Funcția
Nume
Telefon
Biroul
Audiență
Șef

nr. 34Luni          14:00 - 17:00
Vineri        14:00 - 17:00
Specialist principal
Galina Nica
022-33-55-73
079054820
nr. 26
Luni          14:00 - 17:00
Vineri        14:00 - 17:00
Specialist principal
Constantin Plămădeală022-33-55-73
nr.26

Luni          14:00 - 17:00
Vineri        14:00 - 17:00


Specialist superiorVladimir Crotic022-33-55-73nr.26Luni          14:00 - 17:00
Vineri        14:00 - 17:00
SECȚIA AGENȚI CONSTATATORIȘef secțieIgor Condrea022 33-19-26nr. 1

Zilnic       0800-1700

Specialist principalTudor Potlog
022 33-19-26nr. 1

Zilnic       0800-1700

Specialist principal
022 33-19-26nr.1

Zilnic       0800-1700


Specialist principal

022 33-19-26
nr.1

Zilnic       0800-1700

SECȚIA ASISTENȚĂ JURIDICĂ


Funcția
Nume
Telefon
Biroul
Audiență


022-33-18-04
079051645
nr. 35
Luni          14:00 - 17:00
Șef interimarVeronica Botnari
022-33-18-28
nr. 34
Joi             14:00 - 17:00
Specialist principal
022-33-18-28nr.34Joi             14:00 - 17:00
Specialist superior
022-33-18-28
nr.33Joi             14:00 - 17:00
SERVICIUL RESURSE UMANE


Funcția
Nume
Telefon
Biroul
Audiență
Specialist principal
Silvia Guțu022-33-19-37
nr. 32
Zilnic        08:00 - 17:00
SERVICIUL CONTABILITATE


Funcția
Nume
Telefon
Biroul
Audiență
Șef interimar
Elena Bruma022-33-98-47
nr. 25
Zilnic      08:00 -17:00
Specialist principal
022-33-18-07nr.25Zilnic      08:00 -17:00
MEDIATOR COMUNITARFuncțiaNumeTelefonBiroulAudiență
Mediator comunitar
022-33-19-29nr.28Luni          14:00 - 17:00
Joi             09:00 - 12:00