Însemnele heraldice ale sectorului Ciocana, municipiu Chișinău au fost aprobate în temeiul Decretului Președintelui Republicii Moldova, nr.1475-VIII din 02.03.2020 „Privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale municipiului Chișinău”, deciziilor Comisiei Naționale de Heraldică nr.91-V.01 din 24.07.2018 „Privind avizarea proiectelor unor însemne teritoriale ale municipiului Chișinău” și nr.133-V.01 din 27.12.2018 „Privind avizarea Regulamentului de utilizare a însemnelor heraldice ale municipiului Chișinău”, decizia Consiliului municipal Chișinău nr.5/2 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea însemnelor heraldice ale municipiului Chișinău și a regulamentului de utilizare a acestora” nr.264-d din 14.06.2020.

STEMA  MARE A SECTORULUI CIOCANA

Blazonare

În câmp de azur, o acvilă heraldică cu zborul coborât, de aur, ciocată și membrată roșu. 

Peste tot, în câmp negru, zidit de argint, două ciocane încrucișate în săritoare, de aur, surmontate de un soare figurat, de același metal, și asuprind o fântână heraldică. 

Scutul timbrat de o coroană murală de argint cu patru turnuri.


STEMA  MICĂ A SECTORULUI CIOCANA

Autori: Comisia Consultativă Heraldică a Regatului României; Silviu ANDRIEȘ-TABAC, Oleg MAEVSCHI

Pictori: Dionisie PECURARIU, Gheorghe VRABIE, Mariana ȘLAPAC, Oleg MAEVSCHI, Andrei GAIDAȘENCO


DRAPELUL SECTORULUI CIOCANA

Descriere

Drapelul reprezintă o pânză rectangulară (1:2), despicată vertical, purtând în mijlocul ghindantului alb, într-un scut heraldic de tip triunghiular (1/2h), stema mică a sectorului Ciocana (în câmp negru zidit alb, două ciocane încrucișate în săritoare, galbene, surmontate de un soare figurat, de aceiași culoare, și asuprind  o fântână heraldică) și având batantul fasciat, alb și negru, în șapte brâie.


Autori:  Silviu ANDRIEȘ-TABAC

Pictori: Dionisie PECURARIU, Gheorghe VRABIE, Mariana ȘLAPAC, Oleg MAEVSCHI, Andrei GAIDAȘENCO


IMNUL SECTORULUI CIOCANA


 Text - Ianoș ȚURCANU

  Muzică - Oleg BARALIUC

 

Ea este atât de minunată

Și în tot orașul care crește,

Atunci când zorii se aratâ,

Atunci când zorii se arată

Întâi  Ciocana se trezește.

 

Aici și luna  pare nouă

Și pare sufletul mai mare

Și are unde ca de rouă,

Și are unde ca de rouă

Și unde să răsară floare.

  Refren:

Mi-i dragă Ciocana,

Că nu e cucoană

Că e truditoare,

Albină în floare!

Ciocana priește,

Câ-n ea se găsește

Iubire destulă

Și nu e fudulă…

La margine se simte bine,

I-aproape câmpul ce o atrage,

Căci din câmpia de sabine,

Căci din câmpia de sabine

Și de acolo ea  se trage.

  Refren:

Mi-i dragă Ciocană

Că nu e cucoana,

Că e truditoare,

Albină în floare.

Ciocana priește,

Că-n ea se găsește,

Iubire destulă

Și nu e fudulă…

 

Notă:

Potrivit art. 5, din Legea cu privire la simbolurile publice, alin. (5) ”Posesori ai simbolurilor teritoriale sunt unitățile administrativ-teritoriale respective. Dreptul  de dispoziție asupra simbolurilor teritoriale aparține autorităților reprezentative ale acestor unități;

Art. 12, alin. 3 al aceleiași legi stipulează: Simbolurile publice pot fi utilizate fără acordul posesorilor numai în calitate de material ilustrativ sau informativ, inclusiv în ediții cu caracter științific, didactic sau informativ, cu condiția indicării obligatorii a posesorilor.

Regulamentul de utilizare a însemnelor heraldice ale municipiului Chișinău.