ACTE NECESARE 

PENTRU OBŢINEREA  SCHEMEI DE AMPLASARE  

A UNTĂŢII DE COMERŢ AMBULANT STRADAL 


    Conform prevederilor cap. VI, pct. 4.1. alin. (5) din anexa nr.1 şi cap. II, pct. 2.2 din anexa nr. 4 la  Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin Decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017, unităţile de comerţ ambulant:

 1. Staţionare-provizorii (chioşc (gheretă));
 2. Mobile (stand, tonetă, tarabă, tejghea,cărucior, aparat-automat pentru vânzări, automagazine specializate, remorcă, rulotă etc.), în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive, activităţilor recreativ distractive şi ale altor evenimente similare, pot fi amplasate pe spaţiul public în baza schemei de amplasare, eliberată şi aprobată de către pretura de sector, cu respectarea cerinţelor cadrului legal în vigoare.

    Pentru a obţine schema de amplasare a unității de comerț ambulant stradal, solicitantul va depune o cerere la pretura de sector.  

    Cererea se depune în original cu cel puţin 15 zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită eliberarea schemei.

    Cererea se depune în mod separat pentru fiecare unitate comercială și/sau loc de vânzare.

   La cerere  se anexează următoarele acte, după caz:

    Pentru comerțul ambulant stradal

 1. Copia extrasului din Registrul  de Stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat  (pentru persoana juridică)  sau  copia buletinului de identitate (pentru persoana fizică);
 2. Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care cererea este depusă prin intermediul unui reprezentant;
 3. Fotografia și schiţa de proiect avizată cu soluţia cromatică şi parametrii unităţii  comerciale; 
 4. Certificatul eliberat de către autoritatea localităţii unde persoana deţine teren pentru cultivarea produselor agricole (pentru persoane fizice-producători ai producției autohtone de legume, fructe şi flori);
 5. Copia certificatului  de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, inclusiv pentru utilajul comercial specializat (cvas, lapte, etc.);

    Pentru comerţul ambulant organizat în cadrul manifestărilor cultural-artistice şi sportive se prezintă copiile următoarelor acte, însoțite de actele originale:

 1. Copia extrasului din Registrul  de Stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat (pentru persoana juridică)  sau copia buletinului de identitate (pentru persoana fizică);
 2. Copia autorizației sanitar-veterinare de funcționare, după caz, a unității comerciale unde agentul economic își desfășoară activitatea de baza (în cazul comercializării produselor alimentare).

    Pentru desfășurarea activităților  recreative și distractive se prezintă copiile următoarelor acte, însoțite de actele  originale:

 1. Copia extrasului din Registrul  de Stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat  (pentru persoana juridică);
 2. Avizul Agenţiei pentru Supravegherea Tehnică, după caz.

Persoană fizică independentă va putea solicita desfășurarea  activităţii doar  într-un singur loc de comerț.

    Termenul de valabilitate a schemei de amplasare a unității mobile (stand, tonetă, tarabă, tejghea,cărucior, aparat-automat pentru vânzări, automagazine specializate, remorcă, rulotă etc.) va fi stabilit pe perioada de desfășurare a evenimentului, manifestărilor etc. dar nu mai mare de un an.

    Termenul de valabilitate a schemei pentru amplasarea unității de comerţ staţionare-provizorii (gheretă) şi aparatelor-automat pentru vânzări va fi până la 3 ani, în dependenţă de încadrarea în ansamblul urbanistic stabilit şi de valoarea estetică a lor (ca element arhitectural - decorativ).

     Pentru gheretele amplasate pe teritoriul pieţelor comercialeschema de amplasare se eliberează de către administraţia pieţei în baza și conform planului general al pieţei, aprobat în modul stabilit, avizat de pretura de sector.

    Pentru prelungirea termenului de valabilitate a schemei de amplasare a gheretei beneficiarul va depune la pretura de sector o cerere, prezentând originalul schemei de  amplasare a gheretei eliberate anterior şi acte menţionate mai sus, după caz.

 

Notă: Comercianţii sunt obligaţi să elibereze amplasamentul ocupat în termen de 24 ore după expirarea termenului de valabilitate a schemei de amplasare.