PRETURA SECTORULUI CIOCANA

(mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 4/3)

COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Botnari Veronica      -      specialist principal, Secția asistență juridică

Beșliu Roxana          -      specialist principal, Secția asistență juridică

 Secretar al Comisiei de concurs : Evdochia Ciubașenco (telefon de contact 022331937)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunț

 cu privire  prelungirea termenului limită  la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiiilor publice vacante de :

1. Șef, Secția urbanism și arhitectură;

2. Specialist superior, Secția urbanism și arhitectură.


 FORMULARUL DE PARTICIPARE

 Secretar al Comisiei de concurs : Evdochia Ciubașenco (telefon de contact 022331937)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------