MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, ROMÂNIA

Municipiul Râmnicu Vâlcea este reședința județului Vâlcea,  important centru economic și cultural, este așezat în partea  central-sudică a României, la confluența dintre râurile Olt și Olăneşti.


Acord de înfrăţire semnat la data de 14 octombriei 2019.

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ, ROMÂNIA

Municipiul Piatra Neamţ, reşedinţa judeţului Neamţ, este situat în  partea de Nord-Est a României, într-una din cele mai frumoase depresiuni  intramontane de la limita Carpaţilor Orientali. Aflat la confluenţa a  două râuri, Cuejdiu şi Bistriţa.


Acord de înfrăţire semnat la data de 22 aprilie 2023.