PRETURA SECTORULUI CIOCANA

PROGRAMUL DE AUDIENŢĂ A CETĂŢENILOR


Nume, prenume

Funcţie

Birou

Telefon

Audienţă

ŞCOLNIC Sinilga

pretor al sectorului Ciocana

bir. 20

022 33-34-34

022 33-55-77

Luni         1400-1700

Marţi       1100-1200

Vineri      1000-1100

NICHIFOR Raduvicepretor
bir. 23
022-33-18-37


Luni         1400-1700
vicepretor
bir. 24
022-33-18-35


Luni         1400-1700OUȘ Veaceslav

secretarul interimar al preturii

bir. 22

022 33-18-31

Luni         1400-1700


inspector superior

bir.21

022 33-34-34

Viber 079085777

Luni         1400-1700

Marţi       1100-1200 

SECȚIA AGENȚI CONSTATATORI
CONDREA Igor
șef
bir. 1
022331926

Zilnic       0800-1700


specialist principal
bir. 1
022331926

Zilnic       0800-1700


specialist principal
bir. 1
022331926

Zilnic       0800-1700specialist principalbir.1022331926

Zilnic       0800-1700


SECȚIA ASISTENȚĂ JURIDICĂ


BOTNARI Veronica

șef interimar

bir. 35

022 33-18-04

079051645

Luni         1400-1700


specialist principa

bir. 34

022 33-18-28

Joi           1400-1700


specialist principal
bir.34
022 33-18-28

Joi           

1400-1700specialist superior
br.33
022 33-18-28

Joi           

1400-1700


SECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂșef 

bir. 12

022 33-19-30

076748181

Luni         1400-1700

GAMANJI Valeria

specialist principal

bir. 14

022 33-19-36

Luni         1400-1700

Joi           0800-1700specialist principal
bir.14
022 33-19-36


Zilnic       0800-1700


ARTIOMOV Ludmila 

specialist principal

bir. 15

022 33-18-09

Luni         1400-1700

Joi           0800-1700

SECŢIA SOCIAL - ECONOMICĂ


MAXIM Lucia

şef

bir. 29

022 33-93-77

079055745

Luni         1400-1700

Marţi       0900-1200

FÂRFA Cristina

specialist principal

bir. 27

022 33-71-97

Luni         1400-1700

Marţi       0900-1200


specialist principal
bir.31
022-33-92-77

Luni         1400-1700

Marţi       0900-1200


BOTEZAT Maria

specialist superior

bir. 31

022 33-92-77


Luni         1400-1700

Marţi       0900-1200

SERVICIUL AUDIENŢĂ ŞI SECRETARIAT


NUNU Irina 

şef

bir. 7

022 33-18-33

Luni         1400-1700

Marţi       1000-1200

Vineri      1000-1200

MARTALOC Anainspector superior
Ghișeul
unic
022 33-18-33

Luni         1400-1700

Marţi - Vineri       0800-1700

PASCAL Serghei
inspector superior

bir. 8


POCATILOV Denis

inspector superior
bir. 8

SECȚIA URBANISM ŞI ARHITECTURĂNICA Galina 


șef interimarbir.26


022 33-18-28


Luni         1400-1700

Vineri      1400-1700specialist principal

bir. 26

022 33-55-73

079054820

Luni         1400-1700

Vineri      1400-1700

PLĂMĂDEALĂ Constantinspecialist principal
bir.26

022 33-55-73


Luni         1400-1700

Vineri      1400-1700


CROTIC Vladimir
specialist superior
nr.26
022 33-55-73

Luni         1400-1700

Vineri      1400-1700


SECŢIA LOCATIV - COMUNALĂ


PRIHODICO Valeriu 

şef

bir. 10

022 33-18-08

Luni         1400-1700

PLĂMĂDEALĂ-BADIA 

Maria 

specialist principal

bir. 9

022 33-19-96

079007604

Luni         1400-1700

ROȘCA Pavel

specialist principal

bir. 9

022 33-18-02


Luni         1400-1700


specialist principal


bir. 11

022 33-18-13

Luni         1400-1700


specialist principal

bir. 11

022 33-18-13

Luni         1400-1700

SECŢIA CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT


CIOBANU Tatiana

şef

bir. 36

022 33-18-29

079055466

Luni          1400 - 1700

URSU Iurie 

specialist principal

bir. 6

022 33-18-39

Luni         1400-1700

Joi           1400-1700


specialist principal

bir. 8

022 33-18-17

Luni          1400 - 1700


specialist superior

bir. 8

022 33-18-17

Luni          1400 - 1700

SERVICIUL RESURSE UMANE


GUȚU Silvia

specialist principal

bir. 32

022 33-19-37

Zilnic       0800-1700

SERVICIU CONTABILITATE


BEJENARI Natalia 

șef interimar

bir. 25

022 33-98-47

Zilnic       0800-1700


specialist principal

bir. 25

022 33-18-07

Zilnic       0800-1700

MEDIATOR COMUNITAR

mediator comunitar
bir.28
022 33-19-29

Luni  1400-1700

Joi     0900-1200