PRETURA SECTORULUI CIOCANA

PROGRAMUL DE AUDIENŢĂ A CETĂŢENILOR


Nume, prenume

Funcţie

Birou

Telefon

Audienţă

ŞCOLNIC Sinilga

pretor al sectorului Ciocana

bir. 20

022 33-34-34

022 33-55-77

Luni         1400-1700

Marţi       1100-1200

Vineri      1000-1100


vicepretorbir. 23022-33-18-37


Luni         1400-1700HÎNCU Vadimvicepretor bir. 24022-33-18-35


Luni         1400-1700OUȘ Veaceslav

secretarul interimar al preturii

bir. 22

022 33-18-31

Luni         1400-1700

 

inspector superior

bir.21

022 33-34-34

Viber 079085777

Luni         1400-1700

Marţi       1100-1200 

SECȚIA AGENȚI CONSTATATORI
șefbir. 1022331926

Zilnic       0800-1700

ILAȘCIUC Nataliaspecialist superiorbir. 1022331926

Zilnic       0800-1700

SECȚIA ASISTENȚĂ JURIDICĂ


MĂTRĂGUNĂ Natalia

șef

bir. 34

022 33-18-28

Luni         1400-1700

BOTNARI Veronica

specialist principal

bir. 35

022 33-18-04

Joi           1400-1700

BEȘLIU Roxana
specialist principalbir.34022 33-18-28

Joi           

1400-1700specialist superiorbr.33022 33-18-28

Joi           

1400-1700


SECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂșef 

bir. 12

022 33-19-30

Luni         1400-1700

GAMANJI Valeria

specialist principal

bir. 14

022 33-19-36

Luni         1400-1700

Joi           0800-1700


OPREA Veronica

specialist principalbir.14022 33-19-36


Zilnic       0800-1700


ARTIOMOV Ludmila 

specialist principal

bir. 15

022 33-18-09

Luni         1400-1700

Joi           0800-1700

SECŢIA SOCIAL - ECONOMICĂ


MARTA Galina 

şef

bir. 29

022 33-93-77

Luni         1400-1700

Marţi       0900-1200

GUȚU Silvia

specialist principal

bir. 27

022 33-18-24

Luni         1400-1700

Marţi       0900-1200


specialist principalbir.31022-33-92-77

Luni         1400-1700

Marţi       0900-1200


FÂRFA Cristina

specialist superior

bir. 31

022 33-92-77


Luni         1400-1700

Marţi       0900-1200

SERVICIUL AUDIENŢĂ ŞI SECRETARIAT


NUNU Irina 

şef

bir. 7

022 33-18-33

Luni         1400-1700

Marţi       1000-1200

Vineri      1000-1200

ȘCHIOPU Victoriainspector superiorbir. 7022 33-18-15

Luni         1400-1700

Marţi - Vineri       0800-1700

SECȚIA URBANISM ŞI ARHITECTURĂ


NICA Galina 

specialist principal

bir. 26

022 33-55-73

Luni         1400-1700

Vineri      1400-1700

STRATAN Borisspecialist principalbir.26

022 33-55-73


Luni         1400-1700

Vineri      1400-1700


CROTIC Vladimirspecialist superiornr.26022 33-55-73

Luni         1400-1700

Vineri      1400-1700


SECŢIA LOCATIV - COMUNALĂ


PRIHODICO Valeriu 

şef

bir. 10

022 33-18-08

Luni         1400-1700

PLĂMĂDEALĂ-BADIA 

Maria 

specialist principal

bir. 9

022 33-19-96

Luni         1400-1700

MAXIM Lucia 

specialist principal

bir. 9

022 33-18-02

Luni         1400-1700

ROȘCA Pavel

specialist principal


bir. 11

022 33-86-85

Luni         1400-1700

ROTARU Diana

specialist principal

bir. 11

022 33-18-13

Luni         1400-1700


specialist superiorbir.11022 33-18-13Luni 1400-1700

SECŢIA CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT


BOICO Adelaida 

şef

bir. 36

022 33-18-29

Luni          1400 - 1700

URSU Iurie 

specialist principal

bir. 6

022 33-18-39

Luni         1400-1700

Joi           1400-1700

CIOBANU Tatiana

specialist principal

bir. 8

022 33-18-17

Luni          1400 - 1700

ȚÎGULSCHI Alisa

specialist superior

bir. 8

022 33-18-17

Luni          1400 - 1700

SERVICIUL RESURSE UMANE


CIUBAŞENCO Evdochia 

specialist principal

bir. 32

022 33-19-37

Zilnic       0800-1700

SERVICIU CONTABILITATE


PLĂMĂDEALĂ Daniela

contabil șef 

bir. 25

022 33-98-47

Zilnic       0800-1700

BRUMA Elena

specialist principal

bir. 25

022 33-18-07

Zilnic       0800-1700

MEDIATOR COMUNITARSÎRBU Elenamediator comunitarbir.28022 33-19-29

Luni  1400-1700

Joi     0900-1200