PRETURA SECTORULUI CIOCANA

PROGRAMUL DE AUDIENŢĂ A CETĂŢENILOR


Nume, prenume

Funcţie

Birou

Telefon

Audienţă

ŞCOLNIC Sinilga

pretor al sectorului Ciocana

bir. 20

022 33-34-34

022 33-55-77

Luni         1400-1700

Marţi       1100-1200

Vineri      1000-1100

ȚURCAN Ilievicepretorbir. 34022-33-18-37

Luni         1400-1700

Marţi       1100-1200

Vineri      1000-1100


ISTRATII Dorianvicepretor interimarbir. 33022-33-18-35

Luni         1400-1700

Marţi       1100-1200

Vineri      1000-1100


OLARESCU Alexandru

secretarul interimar al preturii

bir. 12

022 33-19-30

Luni         1400-1700

 

secretar al conducătorului

bir. 22

022 33-34-34

Luni         1400-1700

Marţi       1100-1200 

SERVICIUL JURIDIC

BURLACU Viorel 

șef

bir. 24

022 33-18-04

Luni         1400-1700

MĂTRĂGUNĂ Natalia

specialist superior

bir. 24

022 33-18-04

Joi           1400-1700

SECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

OUȘ Veaceslav

șef interimar

bir. 14

022 33-19-36

Luni         1400-1700

GUZUN Diana 

specialist principal

bir. 15

022 33-19-26

Zilnic       0800-1700

ARTIOMOV Ludmila 

specialist superior

bir. 14

022 33-18-09

Luni         1400-1700

Joi           0800-1700

SECŢIA SOCIAL - ECONOMICĂ

MARTA Galina 

şef

bir. 29

022 33-93-77

Luni         1400-1700

Marţi       0900-1200

ROTARU Andrei 

specialist principal

bir. 30

022 33-92-77

Luni         1400-1700

Marţi       0900-1200

GUȚU Silvia

specialist superior

bir. 30

022 33-92-77

Luni         1400-1700

Marţi       0900-1200

SECŢIA AUDIENŢĂ ŞI SECRETARIAT

NUNU Irina 

şef

bir. 7

022 33-18-33

Luni         1400-1700

Marţi       1000-1200

Vineri      1000-1200

GAMANJI Valeriainspector superiorbir. 7022 33-18-15

Luni         1400-1700

Marţi - Vineri       0800-1700

SERVICIUL ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII

PAIU Nicolae 

șef

 bir. 27

022 33-18-24

Luni         1400-1700

NICA Galina 

specialist principal

bir. 26

022 33-55-73

Luni         1400-1700

Vineri      1400-1700

STRATAN Borisspecialist superiorbir.26

022 33-55-73


Luni         1400-1700

Vineri      1400-1700


SECŢIA LOCATIV - COMUNALĂ

PRIHODICO Valeriu 

şef

bir. 10

022 33-18-08

Luni         1400-1700

PLĂMĂDEALĂ-BADIA 

Maria 

specialist principal

bir. 9

022 33-19-96

Luni         1400-1700

MAXIM Lucia 

specialist principal

bir. 9

022 33-18-02

Luni         1400-1700

VARATIC Tudor 

specialist principal


bir. 11

022 33-86-85

Luni         1400-1700

ROTARU Diana

specialist superior

bir. 11

022 33-18-13

Luni         1400-1700

SECŢIA CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT

BOICO Adelaida 

şef

bir. 36

022 33-18-29

Luni          1400 - 1700

URSU Iurie 

specialist principal

bir. 6

022 33-18-39

Luni         1400-1700

Joi           1400-1700

CIOBANU Tatiana

specialist principal

bir. 23

022 33-18-28

Luni          1400 - 1700

RĂSOI Mihail

specialist

bir. 23

022 33-18-28

Luni          1400 - 1700

SERVICIUL RESURSE UMANE

CIUBAŞENCO Evdochia 

specialist principal

bir. 32

022 33-19-37

Zilnic       0800-1700

SERVICIU CONTABILITATE

CUCOȘ Lilia

contabil șef 

bir. 25

022 33-98-47

Zilnic       0800-1700

-

contabil - casier

bir. 25

022 33-18-07

Zilnic       0800-1700