Instituţii medicale

Asociaţia Medical - Teritorială

str. Vadul lui Vodă, 80

Tizu Dorina - director  AMT 022 47-52-55

Anticamera - 022 47-52-55

Pociumban Vasile - vice-director 022 47-20-56

Obrijanu Zinaida - vice-director 022 47-05-30

Donescu Aurelia - manager 022 47-51-55

Informaţie - 022 47-17-90


Centrul medicilor de familie nr. 8

str. Voluntarilor, 3

Bejan Ala

022 47-23-11

022 47-03-34

Centrul medicilor de familie nr. 9

str. Uzinelor, 23 

Pruteanu Nicolae

022 47-16-14

022 47-17-30


IMPS Centrul de sănătate
s. Coloniţa 

Caraman  Ana

022 57-93-05

022 57-94-40

IMSP Centrul de sănătate
com. Bubuieci 

Capiţa-Bunescu  Galina

022 41-48-84

022 41-49-58

IMSP Centrul de sănătate
com. Budeşti 

Ipati Viorica - șef

022 41-88-86

022 41-80-38

IMSP Centrul de sănătate
or. Vadul lui Vodă

Mancenco Andrei - şef 

022 41-62-49

022 41-65-92