Nr.
d/o

Denumirea, hramul
Apartenența, cultulAdresaCategoria: naţională, regională, locală
1.
Biserica Naşterea Maicii Domnului,
21 septembrie
Mitropolia Moldovei, creștin-ortodox
str. Ginta Latină, 14
Locală
069873065, preot Nicolae Cojocaru
2.Biserica Sfântul Prooroc Ilie,
2 august
Mitropolia Moldovei, creștin-ortodox
bd. Mircea cel Bătrîn, 20
Locală
069337177, preot Iurie Zagnat
3.
Biserica Sfântul Ioasaf de Belgorod,

Mitropolia Moldovei, creștin-ortodox
str. Vadul lui Vodă, 100
Locală
079046388, preot Gheorghe Cojocaru
4.
Bicerica Sfântul Prooroc Daniel, 
Mitropolia Moldovei, creștin-ortodox
str. Ișnovăț, 15Locală
060105700, preot Ion Ursu
5.
Biserica Sfânta Cuvioasa Parascheva, 27 octombrieMitropolia Basarabiei, creștin-ortodox
str. Nicolae Sulac, 14
Locală
079442769, preot Teodor Botezat
6.
Biserica Sfântul Ioan Iacob Hozevitul,
18 august
Mitropolia Basarabiei, creștin-ortodox
bd. Mircea cel Bătrân, 40Locală
079410685, preot Alexei Semionov
7.
Biserica Sfântul Voievod Ștefan cel Mare,
2 iulie
Mitropolia Basarabiei, creștin-ortodox
str. Mihail Sadoveanu, 19 A
Locală
069235551, preot Andrian Ciuntu
8.
Biserica Sfântul Gheorghe,
6 mai 
Mitropolia Basarabiei, creștin-ortodox
bd. Mircea cel Bătrân, 9Locală
069932301, preot Tudor Lupanciuc
9.
Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, 21 noiembrie
Mitropolia Basarabiei, creștin-ortodox
str. Igor Vieru, 5/2Locală
060434131, preot Vasile Lupanciuc
10.
Biserica „Elim”
Penticostalăbd. Mircea cel Bătrân, 4Locală
022-49-49-91, pastor Alexandru Meaun
11.
Biserica „Betania”
Evanghelistăstr. Mihail Sadoveanu, 32
Locală
022-48-14-60, 069232901, pastor Nicolae Vozian
12.
Biserica Păcii
Comunitatea religioasă presbiterianăstr. Mihail Sadoveanu, 24/3
Locală
022-48-25-55
067357744, episcop Seavereacovschi


Nr. d/o