InstituțiaNume
Funcţie
Telefon
Procuratura
bd. Mircea cel Bătrîn, 24

Anticamera
Cancelaria

022 48-84-19
022 48-84-18
022 48-83-62
022 48-84-20
Judecătoria
str. Mihail Sadoveanu, 24/1

Anticamera


022 33-36-65
022 33-92-54
022 33-75-56
Inspectorat  de poliţie
str. Voluntarilor, 3/1
Popovici Ștefan
Todică Pavel
şef
şef-adjunct
022 47-33-77
022 47-61-15
Securitate publică

şef
022 47-60-03
Secretariat
Ţurcan Lucia
şef
022 47-12-77
Sectorul de poliţie nr. 1
str. Uzinelor, 105
str. Maria Dragan, 36/1
Stogu Ion
şef de sector
022 47-51-91
022 47-53-17
Sectorul de poliţie nr. 2
str. Ginta Latină, 11
Vasiliev Pavel
şef de sector
022 33-89-76
Sectorul de poliţie nr. 3
str Mihail Sadoveanu, 26/2
str. Igor Vieru, 19/1
Deadic Andrei
şef de sector
022 48-25-50
Sectorul de poliţie nr. 4
str. Petru Zadnipru, 15/4
Tampei Valeriu
şef de sector
022 33-99-76
Sectorul de poliţie nr. 5
comuna Bubuieci, str. Tudor Bubuioc, 28
Cazacu Anatol
şef de sector
022 41-48-02
Sectorul de poliţie nr. 6
or. Vadul-lui-Vodă, str. Ştefan cel Mare, 1
Barbos Andrei
şef de sector
022 41-61-39
Secţia de poliţie nr. 7
comuna Tohatin, str. Ştefan cel Mare, 1
Gumenco Eugeniu
şef de secţie
022 38-63-00

 

Servicii Tehnice


Serviciu
Nume
Funcţie
Telefon
"Chişinău-Gaz", sectorul de exploatare Ciocana
str. Vadul lui Vodă, 68
Ioviţă Andrei
şef de sector
022 57-87-05
022 47-51-15
SRL „Grand  Lift”
str. Igor Vieru, 1/1
Hîrjău Victor
director tehnic
dispecerat
022 48-22-09
022 48-40-20
Întreprinderea municipală specializată "Lift-Service"
str. Transnistria, 10
Stanciu Ion
Anticamera
Secrieru Nicolae
Dispecerat
director
şef de sector
022 47-13-18
022 47-50-55
022 47-51-49
022 47-11-01
S.A. “Apă-Canal-Chişinău”
Sectorul nr. 5
str. Maria Drăgan, 16
Răducanu Sergiu
şef de sector
022 47-03-85
Sectorul de exploatare a reţelelor de canalizare
str. Albişoara, 25
Drăguțan Vasilie
şef de sector dispecerat
022 25-68-83
022 54-37-84
ÎM pentru serviciile locative
bd. Mircea cel Bătrîn, 26/3
Stoica Eduardşef interimar

022 35-01-96
022 41-19-89
Serviciul de distribuţie Ciocana S.A. „Termoelectrica”
str. Ginta Latină, 19/3
Berezan Sergiu
Dispecerat
şef de sector
022 33-74-34
022 33-51-32
Reţelele electrice  de distribuţie Î.C.S „Premier Energy” S.R.L
str. Andrei Doga, 4
Puscin Ivan
inginer principal
022 43-16-59
Reţelele electrice “Lumteh”
str. Igor Vieru, 15/2
Dolinschi Iurieşef de sector
022 48-22-67
Direcţia generală mobilitate urbană
str. Serghei Lazo, 18
 
 
022 20-46-90
Regia“Exdrupo”, sectorul nr. 5
str. Varniţa, 22
Onica Dorinşef adjunct de sector
022 42-82-46
Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi
str. Vadul lui Vodă, 23
Braga Emiliaşef de sector
022 49-97-77
Regia "Autosalubritate"
str. 27 martie 1918, nr. 14
Hacina Ion
maistru
dispecerat
022 74-75-20
Centrul de medicină preventivă
str. Hajdeu, 49
Suveică Luminiţă
Anticamera
medic sanitar şef
022 57-43-01
022 57-43-00
Agenţia ecologică
str. Vasile Alecsandri, 1
Stîrcea Ustim
Căpăţînă Nelian
Anticamera
inspector, şef interimar
inspector, şef-adjunct
022 28-10-03
022 72-94-94
022 28-10-04


Servicii publice de sector


Serviciu
Nume
Funcţie
Telefon
Direcţia educaţie, tineret și sport
str. Alecu Russo, 57
Crușinschi Vladimir
Anticamera
şef
022 33-11-34
022 33-13-34
022 34-77-11
Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului
bd. Mircea cel Bătrîn, 16
Micleușanu Zinaida
Anticamera
şef  direcţie
022 34-66-60
022 33-19-35
ÎMPS Asociaţia Medical - Teritorială Ciocana
str. Vadul lui Vodă, 80
Tizu Dorina
Pociumban Vasile
Obrijanu Zinaida
Birou de informaţii
Anticamera
director  AMT
vice-director
vice-director
022 47-52-55
022 47-20-56
022 47-05-30
022 47-17-90
022 47-52-55
Direcţia asistenţă socială
bd. Mircea cel Bătrîn, 5/2
Martîniuc Iuliana
Anticamera
şef  direcţie
022 78-29-06
022 78-27-75
Casa Teritorială de Asigurări Sociale
str. Meşterul Manole, 12
Josanu Liliana
Anticamera
Birou de consultaţii
director
022 40-72-20
022 40-72-22
022 40-72-38
Direcţia administrare fiscală Ciocana
str. Alecu Russo 1
Prohniţchi Alexandru
Anticamera
Birou de consultaţii
şef de oficiu
022 82-30-67
022 82-30-74
022 82-30-75
Serviciul de distribuţie Ciocana, S.A. „Termoelectrica” 
str. Ginta Latină, 19/3
Berezan Sergiu
Dispecerat
şef
022 33-74-34
022 33-51-32
S.A. “Apă-Canal-Chişinău”
Sectorul  reţelelor de apeducte nr. 5
str. Maria Dragan, 16
Răducanu Sergiu
Operator
şef  sector
022 47-60-49
022 47-03-85
Sectorul de exploatare a reţelelor de canalizare 
str. Albişoara, 25
Drăguţan Vasilie
Operator
Dispecerat
şef  sector
022 25-68-83
022 25-69-04
022 54-37-84
Reţele electrice de distribuţii „Premier Energy”, sectorul Ciocana
str. Andrei  Doga, 4
Puscin Ivan
inginer principal
022 43-15-61
Reţelele electrice    „Lumteh”, sectorul Ciocana 
str. Igor Vieru, 15/2
Dolinschi Iurieşef  sector
022 48-22-67
Regia „Exdrupo” 
str. Varniţa, 22
Onica Dorinmaistru
022 47-13-20
Asociaţia de gospodărie a spaţiilor verzi Ciocana
str. Vadul lui Vodă, 23
Braga Emiliaşef  sector
022 49-97-77
Regia „Autosalubritate"
str. 27 martie 1918, nr. 14
Hacina Ion
Dispecerat
maistru
022 74-75-20
Întreprinderea  municipală pentru serviciile locative
bd. Mircea cel Bătrîn, 26/3
Stoica Eduard
director
şef servicii de avariere
022 35-01-96
022 41-19-89
Direcţia generală mobilitate urbană
str. Serghei Lazo, 18

 
specialist principal
022 20-46-90
Direcţia municipală telecomunicaţii Chişinău 
str. Alecu Russo, 2
Puşcă Oleg
Dispecerat
şef serviciu de sector Rîşcani şi Ciocana
022 44-22-55
022 45-06-06
„Chişinău-Gaz", sectorul de exploatare Ciocana
str. Vadul lui Vodă, 68
Ioviţă Andrei
Anticamera
şef  sector
022 47-51-15
022 47-51-15
SRL „Grand  Lift”
str. Igor Vieru, 1/1
Hîrjău Victor
Anticamera
Dispecerat
director tehnic
022 48-22-09
022 48-22-09
022 48-40-20
Întreprinderea municipală specializată „Lift-Service"
str. Transnistria, 10
Stanciu Ion
Anticamera
Dispeceratul  central
director
022 47-13-18
022 47-50-55
022 47-11-01
Direcţia autorizare şi disciplină în construcţie
bd. Ştefan cel Mare, 83
Frăsâneanu Tamara
specialist principal
022 20-15-42
Centrul de Medicină Preventivă municipiul Chişinău
str. Hajdeu, 49
Suveică Luminiţa
Anticamera
medic şef
022 57-43-01
022 57-43-00
Agenţia ecologică Chişinău
str. Vasile Alecsandri, 1
Stîrcea  Ustim
Căpăţînă Nelian
Anticamera
inspector, şef interimar
inspector, şef-adjunct
022 28-10-03
022 72-94-94
022 28-10-04
Detaşamentul salvatori şi pompieri sect. Ciocana
str. Maria Dragan, 7
Cornescu Leonid
Dombrovschi Sergiu
şef
şef-adjunct
022 47-60-65
022 47-61-02
Agenția Servicii Publice Serviciul de eliberare a actelor de identitate, sectorul Ciocana
str. Mihail Sadoveanu, 17
Ignat Elena
şef de secţie
birou de consultaţii
022 48-97-30
022 25-70-70
022 26-96-25
022 26-96-27
022 26-96-35