Sectorul Ciocana al municipiului Chișinău

De la hotarul nordic al municipiului Chișinău  (comuna Stăuceni, municipiul Chișinău), de-a lungul gardului grădiniței de copii nr. 132 (str. Studenților, 11/1), a școlii-grădiniță „Woldorf” nr. 25, str. Studenților, 11, pe partea dreaptă a str. Studenților până la str. N. Dimo cotește la stânga, întretaie str. Studenților și pe bordura din partea stângă a str. N. Dimo până la str. A. Russo, întretaie str. A. Russo și pe bordura de pe partea pară a str. A. Russo până la drumul de trecere înspre stația  de alimentare cu petrol a ÎCS „ARCH Petrol” S.R.L. din str. A. Russo, 16 (cu includerea drumului de trecere și a stației de alimentare cu petrol în hotarele sectorului Ciocana), în continuare pe partea dreaptă a drumului dat cu ieșire la str. M. Sadoveanu, apoi pe bordura din partea dreaptă a str. M. Sadoveanu (cu includerea în componența sectorului Ciocana a terenului din hotarele Parcului „Râșcani”, transmis în fondul de rezervă a Primăriei municipiului Chișinău, terenurile grădiniței-creșă nr. 169 din str. M. Sadoveanu, 1 și a restaurantului „Mugurel” din str. M. Sadoveanu, 3) cu ieșire la str. Vadul lui Vodă pe bordura de pe partea impară a str. Vadul lui Vodă întretaie str-la Vadul lui Vodă, str. T. Vladimirescu, Calea Moșilor cu ieșire la str. Ismail, pe bordura părții impare a străzii date până la podul de pe râul Bâc, pe marginea părții drepte a podului nominalizat (cu includerea în hotarele sectorului Ciocana) cu ieșire la trecerea pentru pietoni de sub pod în regiunea coborârii de pe acest pod înspre autodrumul de-a lungul teritoriului S.A. „Piele” (str. Ismail, 99), apoi cotește la stânga, întretaie podul de pe râul Bâc cu ieșire la Calea Basarabiei pe bordura din partea stângă a Căii Basarabiei până la rețelele termice aeriene, ce trece pe sub podul de peste râul Bâc în regiunea intersecției traficului ce leagă sectorul Botanica cu sectorul Ciocana (cu includerea podului nominalizat în hotarele sectorului Ciocana), în continuare de-a lungul rețelelor termice până la ieșirea la autodrum apoi pe bordura rețelelor termice până la hotarul de la sud-est al municipiului Chișinău, în regiunea satului Bâc (com. Bubuieci, municipiul Chișinău).

Conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.3/12 din 31 mai 2000 „Cu privire la delimitarea sectoarelor municipiului Chișinău în hotarele intravilanului”, accesează aici.


PLANUL - SCHIȚĂ a SECTORULUI CIOCANA