Nr.
d/o

Tipul obiectului
Denumirea
Sector, Adresa
(amplasarea)
Categoria: naţională, regională, locală
1.
Biserica Ortodoxă
Naşterea Maicii Domnului
str. Ginta Latină, 14
Locală
069158165
2.Biserica Penticostală
Elim
bd. Mircea cel Bătrîn, 4
Locală 
022-49-49-91
3.
Biserica Ortodoxă
Mitropolia Basarabiei
bd. Mircea cel Bătrîn, 9
Locală
069932301
4.
Biserica Ortodoxă
Sfîntul Proroc Ilie
bd. Mircea cel Bătrîn, 20
Locală
022- 48-93-46
5.
Bicerica 
Sfîntul Ioan Iacob Hozevitu M/B
str. Ion Dumeniuc
Locală
022-35-00-23
6.
Biserica 
Sfînta Parascheeva
M/B
str. Milescu Spătaru, 40
Locală 
022-35-01-63
7.
Biserica
Ştefan cel Mare şi Sfînt M/B
str. Mihail Sadoveanu, 24
Locală
8.
Biserica 
Păcii
str. Mihail Sadoveanu,
24/3
Locală
022-48-25-55
9.
Biserica 
“Vifania”
str. Mihail Sadoveanu, 32
Locală
022-48-14-60
10.
Biserica 
“Kovceg Spasenia”
Ciocana veche
Locală
11.
Biserica 
Sala Martorilor Iohova
str. Voluntarilor, 2
Locală
022-41-12-78
12.
Biserica
Imago  Dei, “Evanghelică”
bd. Mircea cel Bătrîn, 6
078-303-233


 

Bisericile din sectorul Ciocana:

 

Nr. d/oTipul obiectului DenumireaPersoana de contactTelefon de contact
1BisericaSfîntul Ioan Iacob HozevituPreot Alexandru Bulai
2BisericaPenticostală-ElimPreot Roman Ștefan (Diacon)022 49 49 91
3BisericaSfîntul Prooroc IlieEnoriaș Draga Gheorghe022 48 93 46
4BisericaPăciiSerghei Seaverisovschi Ha022 48 25 45
5BisericaVifaniaPastor Nicolae Vozian022 48 14 60
6BisericaMirceal cel Bătrîn, 9 Tudor Lupanciuc069 93 23 01
7BisericaSfîntul Arhanghel Mihail și Gavril