1. Comisia administrativă

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

Săptămînal (joi), ora 15:00
Biroul nr. 13
Preşedinte
Vicepreşedinte

Secretar

Membri
Vicepretor
Valeriu Prihodico, şef Secţia locativ-comunală

Specialist principal, Secția asistență juridică


Patrașcu Sergiu, şef Secţia securitate publică, Inspectoratul de poliţie Ciocana
Reprezentantul S.A. "Termoelectrica"
Șef Secția urbanism și arhitectură
Reprezentantul S.A. "Apă-Canal"
Reprezentantul S.R.L. "Grand-Lift"


2. Comisia pentru examinarea situaţiei financiar-economice a agenţilor economici din sector

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
A III-a şi a IV-a săptîmînă a lunii (joi), ora 10:00
Biroul nr. 13
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Membri
Vicepretor
Șef Direcţia deservire fiscală sect. Rîșcani
Galina Marta, şef Secţia social-economică
Șef, Secţia administrare fiscală nr. 4, Direcţia administrare fiscală Ciocana
Reprezentant Secţia administrare fiscală nr. 1, Direcţia administrare fiscală Ciocana
Șef Direcţia venituri, Casa Teritorială de Asigurări Sociale


3. Comisia pentru examinarea cazurilor de construcţii neautorizate

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate (joi), ora 15:00
Biroul nr. 32
Preşedinte
Secretar

Membri
Vicepretor
Reprezentantul Secției urbanism și arhitectură
Șeful Secției urbanism și arhitectură
Valeriu Prihodico,
şef Secţia locativ-comunală
Șef Secția asistență juridică
Reprezentantul
Inspectoratul de Poliţie
Reprezentantul
Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţie
Reprezentantul
Inspecţiei de Stat în Construcţii  a mun. Chişinău
Reprezentantul
organizaţiei la bilanţul căreia se află blocul locativ


4. Comisia pentru susţinerea socială a populaţiei din sectorul Ciocana aflate în situaţie de criză

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate (joi), ora 15:00
Biroul nr. 13
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Membri
Vicepretor
Galina Marta, şef Secţia social-economică
Reprezentantul Secţia social-economică

Șef, Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului
Vasile Pociumban, 
medic,  şef adjunct AMT Ciocana
Șef Direcţia asistenţă socială


5. Comisia pentru examinarea problemelor locative

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 11
Preşedinte
Vicepreşedinte

Secretar

Membri
Vicepretor
Valeriu Prihodico, şef Secţia locativ-comunală

Maria Plămădeală-Badia, 
sp. principal Secţia locativ-comunală
Șef Secția asistență juridică
Constantin Trifan,
preşedinte APLP  54/218


6. Consiliul pentru  protecţia drepturilor minorilor

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
Lunar (miercuri), ora 14:00
Biroul nr.1 3
Preşedinte
Vicepreşedinte


Secretar


Membri
Vicepretor
Șef Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Sp. principal Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului

Reprezentantul Secţia preuniversitară AMT Ciocana
Șeful 
Secţia pentru minori Inspectoratul de poliţie Ciocana
Valentin Plămădeală, 
sp. principal Direcţia pentru protecţia  drepturilor Copilului
Specialist principal Direcţia PDC


7. Comisia interdepartamentală pentru examinarea tehnică şi sanitară a caselor de locuit din sectorul Ciocana

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 10
Preşedinte
Secretar


Membri
Vicepretor
Reprezentantul Secției urbanism și arhitectură
Valeriu Prihodico, şef Secţia locativ-comunală
Șef Secţia protecţia civilă
Reprezentantul, Secţia relaţii cu APLP, ACC, Direcţia generală locativ-comunală
Reprezentantul Ministerului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului, Expert tehnic în construcţii
Gestionarul blocului locativ


8. Comisia de sector pentru  controlul ordinii sanitare

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
Săptămînal(vineri), ora 11:00
Biroul nr. 13
Preşedinte
Vicepreşedinte

Secretar


Membri
Vicepretor
Valeriu Prihodico, şef Secţia locativ-comunală
Maria Plămădeală-Badia, specialist principal, Secţia locativ-comunală

Reprezentantul 
Agenţiei Ecologice Chişinău
Reprezentantul Centrului de medicină publică
Șef sector, Asociaţia de godpodărire a spaţiilor verzi
Ion Hacina, 
maistru Regia "Autosalubritate"
Reprezentantul
Regia "Exdrupo"  
Reprezentantul
Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie
Șef Direcţia educaţie, tineret și sport


9. Comisia pentru examinarea cererilor cetăţenilor privind scutirea de la plata impozitului pe bunurile imobiliare

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 33
Preşedinte
Secretar

Membri
Vicepretor
Reprezentantul, Secţia social-economică

Galina Marta, şef Secţia social-economică
Șef Secţia administrare fiscală nr. 1, Direcţia administrare fiscală
Șef  Direcţia pentru   protecţia drepturilor copilului
Șef Direcţia asistenţă socială
Șef Secţia protecţie civilă


10. Comisia pentru stabilirea vechimii în muncă a funcţionarilor publici din aparatul Preturii

Componenţa
Periodicitatea desfăşurări
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 13
Preşedinte
Secretar

Membri
Pretor
specialist principal Serviciul resurse umane
vicepretor
Șef Secția asistență juridică
Contabil şef al preturii


11. Comisia permanentă pentru atestare şi conferire a gradelor de calificare funcţionarilor publici din cadrul Preturii sectorului Ciocana

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate

Preşedinte
Secretar

Membri
Pretor
Secretarul preturii

Vicepretor

Șef Secţia administraţie publică locală
Șef Secția asistență juridică
Contabil - şef al preturii


12. Comisia pentru eliberarea acordurilor privind vînzarea spaţiului locativ, privatizarea căruia au participat indirect copii minori şi punerea în gaj a bunurilor proprietate a minorilor

Componenţa
Periodicitatea desfăşurări
Locul desfăşurării

 
Săptămînal (marţi), ora 14:00
Biroul nr. 13
Preşedinte
Secretar


Membri
Vicepretor
Reprezentantul, Serviciul juridic


Șef Direcţia pentru protecția drepturilor copilului
Secretar Consiliul pentru Protecţia Drepturilor Minorilor
Valentin Plămădeală, 
sp. principal Direcţia pentru protecţia copilului
Șef Secția asistență juridică
Reprezentantul, inspector al Biroului siguranţă copii Ciocana


13. Comisia pentru situaţii excepţionale

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 13
Preşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Membri
Pretor
Vicepretor
Vicepretor

Șef Secţia protecţia civilă
Șef Secția asistență juridică

Șef Inspectoratul de poliţie Ciocana
Dorina Tizu, director AMT
Valeriu Prihodico, 
şef Secţia locativ-comunală
Galina Marta, şef Secţia social-economică
Detaşamentul salvatori şi pompieri sect. Ciocana
Director ÎM pentru servicii locative Ciocana
Șef Direcţia educaţie, tineret şi sport
Reprezentantul
SA "Apă-Canal", Ciocana
Reprezentantul 
S.A. "Termoelectrica"
Șeful, ÎM "Exdrupo", Ciocana
Șef ÎM "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi", Ciocana
Iurie Onofriiciuc, primar, or.Vadul lui Vodă
Nina Costiuc, primar, com. Budeşti
Igor Moraru, primar, com. Bubuieci
Serghei Cebotaru, primar, com. Tohatin
Violeta Crudu, primar, com. Cruzeşti
Angela Zaporojan, primar, s. Coloniţa


14. Comisia de inventariere

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 25
Preşedinte
Secretar
Membri

Șef, Secția asistență juridică
Reprezentantul
Serviciul contabilitate
Contabil-șef, Serviciul contabilitate
Șef Secţia administraţie publică locală
Lucia Maxim, 
specialist principal Secția administrație publică locală


15. Comisia de lucru pentru achiziţii publice

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
Lunar (miercuri)
Biroul nr. 13
Preşedinte

Vicepreședinte
Secretar

Membri

Pretor
Secretarul preturii sectorului Ciocana
Șef Secția asistență juridică
Șef Secția administrație publică locală
Șef Serviciul cantabilitate
Specialist principal, Secția social-economică


16. Comisia de expertiză a documentelor propuse pentru eliminări din circulaţie

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 13
Preşedinte
Secretar
Membri
Pretor
Șef Secţia administraţie publică locală
Șef Secția asistență juridică