Comisia administrativă pe lângă Pretura sectorului Ciocana

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

Săptămînal (joi), ora 10:00
Biroul nr. 13
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Membri

Ion Racoviță, vicepretor
Valentin Prepeliță, șef interimar, Secția asistență juridică
Specialist principal, Secția asistență juridică
Ludmila Artiomov, Specialist principal, Secția administrație publică locală
Maria Plămădeală-Badia, specialist principal, Secția locativ-comunală
Specialist principal, Secția urbanism și arhitectură
Cristina Fîrfa, specialist principal, Secția social-economică
reprezentant, Secția control urban în teritoriu, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare
Ana Teodorescu, Secția securitate publică, IP Ciocana
Eduard Stoica, șef, IMSL Ciocana


Comisia pentru situaţii excepţionale

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 13
Preşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Membri


Sinilga Școlnic, Pretor
Vicepretor
Leonid Cornescu, 
Comandant detașamentul de salvatori și pompieri
Veaceslav Ouș, Secretar interimar al preturii
Valentin Prepeliță, șef interimar Secția asistență juridică
Lucia Maxim, şef Secţia locativ-comunală
Galina Nica, șef interimar,Secția arhitectură şi construcţii
Iurie Ursu,  şef interimar, Secţia social-economică
Ștefan Popovici, Comisar principal, șef al Inspectoratului de Poliție Ciocana,
Dorina Tizu, director IMSP AMT Ciocana
Vladimir Crușinschi, şef Direcţia educaţie, tineret și sport
Sergiu Berezan, şef  Secție rețele termice S.A. „Termoelectrica”, sectorul  Ciocana
Sergiu Răducanu, şef sector, S.A. „Apă-Canal” Ciocana
Emilia Braga, șef sector, Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spațiilor verzi”
Dorin Onica,  șef sector, Î.M. Regia „Exdrupo”    
Iuri Dolinski, şef SET Ciocana, ÎMREI „Lumteh”
Eduard Stoica, șef, Î.M. pentru servicii locative Ciocana
Sergiu Dombrovschi, Comandant adjunct al Detașamentului pompieri și salvatori Ciocana
Ion Hacina, maistru Î.M. Regia „Autosalubritate”
Constantin Trifan, președinte APLP 54/218


Comisia de sector pentru  controlul ordinii sanitare

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
Săptămînal (vineri), ora 11:00
Biroul nr. 13
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar
MembriIon Racoviță, vicepretor
Lucia Maxim, şef Secţia locativ-comunală
specialist principal, Secţia locativ-comunală
şef Secţia securitate publică, Inspectoratul de Poliţie Ciocana
Anatolie Zapanovici, inginer, IMSP ATM Ciocana,
Ecaterina Marinescu, șef de gospodărie, Direcţei educaţie, tineret și sport Ciocana
Eduard Stoica, șef, Î.M. pentru servicii locative  
Emilia Braga, șef Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spațiilor verzi”,
Dorin Onica, șef sector  Î.M. Regia „Exdrupo”,
Iuri Dolinski, șef SET Ciocana IMREI „Lumteh”,
Sergiu Răducanu, șef sector S.A. „Apă-Canal Chișinău”, Ciocana
Vasile Drăguțanu, șef Serviciul de exploatare a rețelelor de canalizare şi staţiilor de pompare Ciocana,  S.A. „Apă-Canal”
Ion Hacina, maistru Î.M. Regia „Autosalubritate”
Constantin Trifan, președinte APLP 54/218


Comisia privind compensarea cheltuielilor pentru serviciile comunale și resursele energetice persoanelor defavorizate din sectorul Ciocana

Componenţa
Periodicitatea desfăşurări
Locul desfăşurării

 
Săptămînal, la necesitate
Biroul nr. 13
Preşedinte
Vicepreședinte
Secretar
MembriSilvia Guțu, Vicepretor
Lucia Maxim, șef Secția locativ-comunală
Cristina Fîrfa, specialist principal, Secția social-economică
Ludmila Artiomov,  specialist principal, Secţia administraţie publică locală
Maria Plămădeală-Badia, specialist principal, Secţia locativ-comunală
specialist  principal, Secția cultură, tineret și sport
specialist superior, Secţia social-economică
Reprezentantul, Direcției asistență socială Ciocana


Comisia extraordinară de sănătate publică a sectorului Ciocana

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 32
Preşedinte
Vicepreședinte
Secretar
Membri
Sinilga Școlnic, Pretor
Vicepretor
Dorina Tizu, director IMSP AMT Ciocana
Veaceslav Ouș, secretar interimar al preturii
Valentin Prepeliță, șef interimar Secția asistență juridică
Vladimir Crușinschi, şef Direcţia educaţie, tineret și sport
Zinaida Micleușanu, șef Direcţia pentru protecția drepturilor copilului
Iuliana Martîniuc, şef, Direcţia asistență socială Ciocana
Lucia Maxim,  şef Secţia locativ-comunală
Iurie Ursu,  şef interimar, Secţia social-economică
Ștefan Popovici,  Comisar, Inspectoratului de Poliţie Ciocana, principal
Leonid Cornescu, comandant, Detașamentul de  salvatori şi pompieri


Comisia pentru examinarea problemelor locative

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 11
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar
Membri

Ion Racoviță, vicepretor
Lucia Maxim, şef Secţia locativ-comunală
Maria Plămădeală-Badia, specialist principal Secţia locativ-comunală
Valentin Prepeliță, șef interimar, Secția asistență juridică
Constantin Trifan,
preşedinte APLP  54/218


Comisia de examinare a cazurilor de folosire ilicită a buteliilor cu gaz lichefiat în încăperile din blocurile de locuințe, amplasate în sectorul Ciocana

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 10
Preşedinte
Vicepreședinte
Secretar


Membri
Sinilga Școlnic, Pretor
Lucia Maxim, şef Secţia locativ-comunală
Maria Plămădeală-Badia, sp. principal Secţia locativ-comunală
şef Secţia securitate publică, Inspectoratul de Poliție Ciocana
Corneliu Adam, șef SP a DSP Ciocana, loc.colonel,
Aliona Cobîlețchi, specialist Serviciul protecție civilă, Detașamentul de  salvatori şi pompieri,
Sergiu Negru, șef al Serviciului relații cu furnizorii, Direcția generală locativ-comunală și amenajare,
Ivan Rangu, șef adjunct administrare patrimoniu, Direcția construcții capitale
Mihai Alexuță, reprezentantul  Agenția pentru supravegherea tehnică


Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 13
Preşedinte
Secretar
Membri


Membrii suplianți


Sinilga Școlnic, pretor
specialist  principal, Serviciul resurse umane
Veaceslav Ouș, secretar interimar al preturii
Valentin Prepeliță, șef interimar, Secția asistență juridică
Lucia Maxim, șef Secția locativ-comunală

Tatiana Ciobanu, șef Secția cultură, tineret și sport
Ștefan Calancea, șef interimar Secția agenți constatatori


Comisia de disciplină

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 11
Preşedinte
Secretar

Membri

Silvia Guțu, Vicepretor
specialist principal, Serviciul resurse umane
Veaceslav Ouș, secretar interimar al preturii
Valentin Prepeliță, șef interimar,  Secția asistență juridică
Specialist principal Secţia locativ-comunalăComisia de inventariere

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 25
Preşedinte
Secretar


Membri

Sinilga Școlnic, Pretor
Veaceslav Ouș, secretar interimar al preturii
Natalia Bejenari, 
șef interimar, Serviciul contabilitate
specialist principal, Serviciul resurse umane
Tatiana Ciobanu, șef Secția cultură, tineret și sport
Iurie Ursu, șef interimar Secția social-economică
Specialist principal, Secția locativ-comunală


Comisia de expertiză a documentelor

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 13


Preşedinte
Vicepreședinte
Secretar
MembriVeaceslav Ouș, Secretar interimar al preturii
Irina Nunu, șef, Serviciul audiență și secretariat
Inspector superior, Serviciul audiență și secretariat
Valentin Prepeliță, șef interimar, Secția asistență juridică
Natalia Bejenari, șef interimar, Serviciul contabilitate


Comisia de casare a bunurilor materiale

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 13

Preşedinte

Secretar

Membri


Veaceslav Ouș, secrertar interimar al preturii
Valeria Gamanji, Specialistă principală, Secția administrație publică locală
Lucia Maxim, Șefă, Secția locativ-comunală
Valentin Prepeliță, șef interimar, Secția asistență juridică
Galina Nica, șefă interimară, Secția urbanism și arhitectură


Grupul de lucru pentru achiziţii publice

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 13
Preşedinte
Vicepreședinte
Secretar

Membri


Membri supleanți
Sinilga Școlnic, Pretor
Vicepretor
Natalia Bejenari, șef interimar, Serviciul contabilitate
Veaceslav Ouș, Secretar interimar al preturii
Iurie Ursu, șef interimar, Secția social-economică
Valentin Prepeliță, șef interimar, Secția asistență juridică
specialist superior, Secția urbanism și arhitectură
Valeria Gamanji, specialist principal, Secția administrație publică locală

Grupul de lucru pentru combaterea comerțului neautorizat

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 13
Preşedinte
Vicepreședinte
Secretar

Membri

Sinilga Școlnic, Pretor
Silvia Guțu, Vicepretor

Cristina Fîrfa, specialist principal, Secția social-economică
Iurie Ursu, șef interimar Secția social-economică
Valentin Prepeliță, șef interimar, Secția asistență juridică
șef, Secția securitate publică, IP Ciocana
Specialist principal, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Specialist principal, Direcția generală economie, comerț și turism
Specialist principal, Serviciul Fiscal de Stat

Grupul de lucru pentru examinarea listelor beneficiarilor de ajutor social

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr. 13
Preşedinte
Secretar

Membri


Sinilga Școlnic, Pretor
specialist superior, Secția social-economică
Valentin Prepeliță, șef interimar, Secția asistență juridică
Maria Plămădeală-Badia, specialist principal, Secția locativ-comunală
Ludmila Scutaru, șef, Serviciul prestări sociale, DAS Ciocana

Consiliul pentru  protecţia drepturilor copilului

Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării

 
La necesitate
Biroul nr.13
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Membri

Silvia Guțu, Vicepretor
Zinaida Micleușanu, șef Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Ana Morguleac, specialist principal în protecţia copiilor aflați în situația de risc, Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Zinaida Obrijanu, IMSP AMT Ciocana, vicedirector asistenţă medicală a mamei şi copilului,
Carolina Chirilescu, specialist superior, Secţia securitate publică, Inspectoratul de Poliţie Ciocana
Ana Ivlev,  Direcţia educaţie, tineret și sport
Valentin Plămădeală,  specialist principal, Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului
Tamara Gandrabura, reprezentat Oficiul forței de muncă