Eliberarea certificatelor pentru cetățenii sectorului particular (case individuale)

1.Certificat despre componența familiei.

    Pentru eliberarea certficatului este nevoie de următoarele acte:

 1. Buletinele de identitate (în original și două xerocopii);
 2. Adeverințe de naștere pentru minori (în original și două xerocopii);
 3. Certificat de căsătorie/divorț/deces (în original și două xerocopii);
 4. Documente care confirmă dreptul la proprietate asupra spațiului locativ.  

  Cererea modeldescarcă aici


2. Certificat de la locul de trai.

    Pentru eliberarea certficatului este nevoie de următoarele acte:

 1. Buletinul de identitate a solicitantului (în original și două xerocopii);
 2. Documente care confirmă dreptul la proprietate asupra spațiului locativ.

  Cererea modeldescarcă aici


3. Certificat care confirmă folosirea unui lot de pământ pe care se crește/recoltează, flori/fructe/legume.

    Pentru eliberarea certficatului este nevoie de următoarele acte:

 1. Buletinul de identitate a solicitantului (în original și două xerocopii);
 2. Documente care confirmă dreptul la proprietate asupra spațiului locative și posesia lotului de pământ.

  Cererea modeldescarcă aici

4. Certificat care confirmă creșterea animalelor/păsărilor.

    Pentru eliberarea certficatului este nevoie de următoarele acte:

 1. Buletinul de identitate a solicitantului (în original și două xerocopii);
 2. Documente care confirmă dreptul la proprietate asupra spațiului locativ și dreptul la posesia lotului de pământ.

  Cererea modeldescarcă aici

NOTĂ: Documentele nominalizate se prezintă la Pretura sectorului Ciocana, pe adresa bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3, biroul 14, telefon de contact 022-33-18-09.