Compensarea cheltuielilor 

persoanelor defavorizate din municipiul Chişinău

 la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice


    Compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chişinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice se efectuează conform prevederilor Deciziei nr. 8/12 din 12 octombrie 2021 a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale”


    Persoanele social-defavorizate din municipiul Chișinău care nu au beneficiat de compensații în sezonul rece precedent (2020-2021), pot depune Cerere-tip privind compensarea cheltuielilor pentru  serviciile comunale și resursele energetice pentru sezonul rece 2021-2022, anexând actele necesare:

  1. buletinul de identitate (în copie);
  2. adeverința de naștere a copilului (în copie);
  3. certificatul despre starea civilă (în copie);
  4. certificatul privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de către Agenția Servicii Publice;
  5. extras din fișa locuinței și tabelul nominal;
  6. actul care confirmă dreptul de proprietate sau locațiune a imobilului;
  7. certificatul de șomer pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii, eliberat de către Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, mun. Chișinău, pentru persoanele aflate în căutarea un unui loc de muncă;
  8. facturile despre plata serviciilor comunale și resurselor energetice pentru ultima lună până la depunerea cererii (în copie);
  9. avizul de ședere (tradus) pentru ultimele 12 luni precedente de la data depunerii cererii pentru persoanele înscrise în locuință, eliberat de organele abilitate competente;
  10. declarația membrilor familiei privind acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal.

    În cazul în care pachetul de acte depus va fi incomplet, cererea va fi respinsă.

   Persoanele care au în proprietate două sau mai multe locuințe pe teritoriul municipiului Chișinău nu pot beneficia de suport financiar la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice.

    Ședința Comisiei privind compensarea cheltuielilor pentru serviciile comunale are loc săptămânal.

    Cererea–tip privind compensarea cheltuielilor se depune la Pretura sectorului Ciocana, bd. Mircea cel Bătrân, 4/3, până la încheierea sezonului de încălzire.