Vizita Primarului General în sectorul Ciocana

   În contextul derulării proiectelor multianuale, ieri, 31 martie, Primarul General al capitalei Ion Ceban, însoțit de Sinilga Școlnic, Pretorul sectorului Ciocana, Sergiu Alexei, vicepretor, Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare, angajați ai administrației publice locale, reprezentanți ai ÎMP „Chișinăuproiect”, au întreprins o vizită de lucru în sector pentru a verifica cum decurg lucrările de amenajare și reabilitare a infrastructurii rutiere și a zonelor verzi în cadrul proiectelor lansate.

     Astfel, au fost vizitate șantierele de reparație:

- trotuarul și aleea din str. M. Sadoveanu, perimetrul str. A. Russo - I. Vieru și pista pentru bicicliști, unde se preconizaează montarea mobilierului urban, amenajarea locurilor de parcare și spațiului verde;

- Aleea școlarilor (partea de sus) între str. Petru Zadnipru și Igor Vieru, care deja este pregătită pentru asfaltare. De asemenea, în zonă sunt efectuate lucrări de reabilitate a scărilor care fac legătura cu blocurile de locuit, Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi” şi cu grădinița de copii nr. 188;

- trotuarul de pe str. I. Vieru, în perimetrul bd. Mircea cel Bătrân - str. M. Sadoveanu;

- trotuarul din bd. Mircea cel Bătrân, partea pară. Aici va fi asfaltat trotuarul, amenajate locuri de parcare și spațiile verzi. Într-un final trotuarul din bd. Mircea cel Bătrân va fi reabilitat de la str. Ginta Latină până la str. I. Dumeniuc;

-  zona verde din „Ciocana 12”, adiacentul str. M. Drăgan 30/3, 30/8, 30/9. Aici vor fi amenajate alei pietonale, locuri de parcare, o zonă de șah și instalat mobilier urban;

- trotuarele din str. M. Drăgan.

    Astfel de vizite vor continua.