Vinerea sanitară

             Astăzi, 06.09.2019, în cadrul Vinerii sanitare, și-a desfășurat activitatea în teritoriu Comisia sanitar-ecologică, formată din colaboratorii Preturii Ciocana, reprezentanții serviciilor municipale, gestionarii fondului locativ. Scopul verificărilor tradiționale este îmbunătățirea ordinii sanitare și salubrizarea sectorului.

          Atenție sporită a fost acordată agenților economici care în activitatea lor neglijează normele sanitare, astfel, poluând mediul înconjurător și influențând negativ asupra ecologiei sectorului.