Verificarea unităților de comerț ambulant

  În scopul respectării reglementărilor prevăzute în Decizia 15/14 din 29 decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea regulamentului de comerț local al municipiului Chișinău”, vicepretorul sectorului Ciocana Inna Gusarenco-Kalinici, împreună cu funcționarii preturii, au continuat inspectarea unităților de comerț ambulant din sector.

   Astfel, au fost verificate 11 unități de comerț ambulant, iar neconformitățile  identificate urmează a fi înlăturate în termeni proximi.