Verificarea proiectelor investiționale

  Municipalitatea Chișinăului desfășoară un șir de proiecte investiționale menite să crească confortul și siguranța locuitorilor capitalei.

    În acest contex, Viceprimarul municipiului Chișinău Ilie Ceban, însoțit de Sinilga Școlnic, Pretor al sectorului Ciocana, Vitalie Mihalache, şeful Direcţiei generale mobilitate urbană, Ion Burdiumov, șeful Direcției generale locativ-comunale și amenajare, Tudor Gîrbu, directorul Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, și responsabilii de proiecte din cadrul preturii, au inspectat în teren cum decurg lucrările la proiecte.

   Respectiv, în procesul verificării au fost înaintate un șir de propuneri precum amplasarea terenurilor de joacă, spațiilor verzi, mobilierului urban, amenajarea acceselor spre blocurile de locuit aplicarea marcajului la trecerile pentru pietoni etc.

    Un îndemn al autorităților locale ar fi ca cetățenii, instituțiile publice, gestionarii fondului locativ, agenţii economici să manifeste spirit civic în efortul comun de menținere a curățeniei pe teritoriile din adiacență.