Verde și curat în sectorul nostru!

  În această perioadă a primăverii muncitorii Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” execută lucrări de tăiere a crengilor uscate și arbuștilor bolnavi, reface gazoanele deteriorate, plantează flori și arbuști noi.

  De asemenea, au grijă ca coșurile de gunoi din parcuri și scuaruri să fie degajate la timp, să fie salubre aleile, evacuând frunzișul și crengile uscate.