Un nou Regulament privind salubrizarea şi asigurarea curăţeniei în municipiul Chişinău - supus consultărilor publice

        Primăria municipiului Chişinău iniţiază consultări publice în vederea aprobării unui nou Regulament privind salubrizarea şi asigurarea curăţeniei în oraşul Chişinău.

        Scopul documentului este de a stabili acţiunile care urmează să a fi întreprinse în fiecare sector al capitalei pentru asigurarea curăţeniei pe domeniul public.

        Proiectul stipulează regulile la nivel de oraș ce țin de asigurarea și păstrarea curățeniei de către persoanele fizice și juridice, precum și activităţile privind intervenția serviciilor responsabile de salubrizare, deszăpezire şi combaterea poleiului, precum și gestionarea deșeurilor.

        Precizăm că persoanele fizice, juridice şi responsabilii din domeniu, care nu se vor conforma prevederilor prezentului Regulament, sunt pasibile de sancţiuni, în conformitate cu stipulările Codului Contravenţional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008.

        Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi expediate până pe data de 02.03.2020, pe adresa Direcției generale locativ-comunale și amenajare (DGLCA), la numărul de telefon (022) 22-32-64, sau pe adresa electronică: locativ.comunal@gmail.com .

        Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea noului Regulament privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău" este disponibil şi pe pagina web oficială www.chisinau.md sau la sediul DGLCA, situat pe adresa: str. Mihai Eminescu, 33.