Totalurile Decadei tineretului

      În cadrul ședinței din 28 noiembrie, care a avut loc în incinta Preturii sectorului Ciocana, reprezentanții instituțiilor de învățământ, cultură, organizațiilor neguvernamentale, întreprinderilor din sector au făcut totalurile activităților desfășurate în Decada tineretului (10-22 noiembrie).
        Scopul ședinței a vizat rezultatele şi impactul acțiunilor, care în majoritatea absolută a cazurilor a fost unul benefic şi de succes, dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului între administrația publică locală şi sectorul asociativ, agenții economici şi instituțiile din teritoriul preturii, cât şi cetățenii pro-activi.
       În cadrul ședinței, cei prezenți şi-au expus opiniile privind desfășurarea în continuare a diverselor manifestări în comun, reanimarea concursurilor de inteligență, au propus mai multe modalități  de motivare a tinerilor și  încadrare în activități de interes public.
Pretorul sectorului Ciocana, dna Sinilga ŞCOLNIC a exprimat sincere mulțumiri și respect tuturor celor prezenți pentru susținere, colaborarea fructuoasă şi parteneriat public cu instituțiile din sector.

        În semn de apreciere pentru munca depusă, instituțiile şi organizațiile au fost premiate cu Diplome de gratitudine.