TÎRGURI DE CARITATE LA CIOCANA

În temeiul dispoziţiei Viceprimarului municipiului Chişinău nr. 330-d din 29.07.2022 „Cu privire la aprobarea Calendarului-cadru al Târgurilor de caritate și vechituri pentru anul 2022”, în zilele de 06 august și 02 octombrie anul curent, pe aplasamentul din bd. Mircea cel Bătrân (scuarul arborelui solar) se vor desfășura  TÎRGURI DE CARITATE și vechituri în sectorul Ciocana.

Scopul evenimentelor este susținerea persoanelor social-vulnerabile și a proiectelor de caritate.

Condițiile de participare:

  • La Târg pot participa organizațiile necomerciale sau grupuri de persoane în baza cererii depuse la Pretura sectorului Ciocana și a Declarației prealabile depuse la Primăria municipiului Chișinău, cu cel puțin 5 zile înainte de eveniment.
  • Organizatorii/participanții vor prezenta Raport/Proces -verbal despre mijloacele financiare acumulate în cadrul Târgului după finalizarea evenimentului, în termen de 3 zile.
  • În cadrul Târgului se interzice comercializa băuturilor alcoolice
  • Participanţii:
  • Vor deţine documente confirmative privind originea mărfii comercializate  şi inofensivitatea acesteia.
  • Vor  asigura  ordinea sanitară a teritoriului adiacent unităţii de comerţ în raza de 3 m. (acumularea, depozitarea și evacuarea deșeurilor conform cerințelor sanitare).
  • Vor asigura condiții  corespunzătoare  pentru  expunerea, protejarea și
  • păstrarea mărfurilor (comercializarea produselor perisabile doar din unități frigorifice).
  • Vor respecta măsurile de protecţie şi prevenire a răspândirii virusului Covid-19 (mască de protecţie, mănuşi, substanţe dezinfectante).
  • Vor elibera amplasamentul după încetarea activității de comerț (la expirarea termenului de valabilitate al schemei de amplasament.

Informații suplimentare la nr. de telefon: 022 33-93-77; 022 33-18-35