TÎRGUL ȘCOLAR LA CIOCANA 2022


TÎRGUL  ȘCOLAR LA CIOCANA

În temeiul dispoziţiei pretorului sectorului Ciocana nr. 01-5/96 din 16.08.2022, în perioada 20 august  -  04 septembrie 2022, pe plasamentul stabilit: str. Alecu Russo 63/1 se va desfășura Târgul şcolar 2022  

În cadrul Târgului se vor comercializa mărfuri conform tematicii: uniforme școlare și costume sportive, haine pentru copii și adolescenți, încălțăminte, inclusiv sport, literatură artistică și educațională, rechizite școlare și papetărie, genți, ghiozdane și rucsacuri etc.

Condiţii de organizare a procesului comercial în cadrul Târgului şcolar:

  • Comerțul ambulant în cadrul Târgului şcolar se va desfășura în complexul de tonete, instalate pe amplasamentul stabilit, în baza schemei de amplasament și a permiselor de acces.
  • Permisul de acces la Târg se va elibera în baza cererii de participare și a actelor depuse la pretura de sector:

copia actului care confirmă înregistrarea în modul stabilit de legislaţia în vigoare (extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice/certificatul de înregistrare a persoanei juridice/patenta de întreprinzător/ confirmarea privind luarea la evidenţa fiscală a persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă);

acte justificative care atestă experienţa în domeniul comerţului                   (notificarea privind inițierea activității de comerț);

copia contractului cu prestatorul de servicii de salubrizare.

  • Cererile solicitanților ce nu întrunesc condițiile stabilite vor fi respinse.

Informații suplimentare la nr. de telefon: 022 33-93-77; 022 33-18-35