TÎRGUL LOCURILOR DE MUNCĂ
Pe data de 25 mai 2022, ora 10:00,

în incinta Universității Agrare de Stat din Moldova,

blocul facultății de Economie (hol), str. Mircești 42,

se va desfășura

TÎRGUL LOCURILOR DE MUNCĂ


Scopul evenimentului a oferi oportunități de angajare în câmpul muncii a specialiștilor în domeniul agroindustrial (agronomie, zootehnie, horticultură, economie, medicină veterinară, electrificare, inginerie agrară, cadastru, hidroameliorației etc., la fel, absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova.

Evenimentul se organizează la inițiativa Universității Agrare de Stat din Moldova și a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Se invită la eveniment toți actorii implicați în dezvoltarea domeniului agroindustrial: mediul de afaceri, mediul academic, absolvenți.

 

Datele de contact ale responsabilului din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare : tel.: 022-204556, e-mail:cristina.rusnac@maia.gov.md

Datele de contact ale responsabilului din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova: tel.: 069909798, e-mail: e.scripnic@uasm.md