Țara este liberă atâta timp, cât este casa celor curajoși (Elmer Davis)

  Este nevoie de curaj, pentru ca să-ți riști viața pentru țara ta.

 Ceea ce noi putem să facem, este să-i venerăm pe acești eroi, acordându-le suportul și susținerea noastră.

  Acesta a fost mesajul ședinței organizate de Pretura sectorului Ciocana pentru reprezentanții organizațiilor de veterani din sector.

  Datoria noastră este să apreciem acești reprezentanți ai neamului, a menționat Sinilga ȘCOLNIC, Pretorul sectorului Ciocana, și să inspirăm tinăra generație să mențină tradiția libertății și a dragostei față de Patrie.