Suport informațional în domeniul asistenței sociale

   La data de 19.05.2022, la inițiativa Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, în incinta preturii a avut loc întrunirea managerilor instituțiilor de învățământ primar general și secundar cu reprezentanții structurilor preturii (Secția social-economică, Secție locativ-comunală) și Primăriei municipiului Chișinău (Direcția generală de asistență medicală și socială, Direcția asistență socială Ciocana, Direcția pentru protecția drepturilor copilului Ciocana) în scopul acordării suportului informațional la implementarea politicilor/programelor municipale în domeniul asistenței sociale.

   Subiecte principale abordate au fost:

- Acordarea ajutorului financiar copiilor din familiile cu situație materială precară, în scopul pregătirii pentru noul an de studii 2022-2023, în baza listelor prezentate de către instituțiile de învățământ.

- Acordarea ajutorului financiar pentru copiii rămași fără ocrotirea părintească și copiii rămași temporar fără ocrotirea părintească, plasați în serviciul de tutelă/curatelă și în instituțiile rezidențiale: copii ce vor merge în clasa I-a; absolvenții clasei a IX-a; absolvenții clasei XII-a.

- Acordarea unui ajutor financiar familiilor social vulnerabile cu 3 și mai mulți copii, aflați la evidența Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, în contextul marcării Zilei Internaționale a Familiei.

   În cadrul ședinței, o prestație specială a avut Casa teritorială de Asigurări Sociale Ciocana, reprezentanții căreia au informat despre condițiile de acordare și calculul pensiilor în Republica Moldova în contextul lansării campaniei de informare „Pensiile în Republica Moldova - fii informat!”.

   La fel, celor prezenți la ședință, au fost aduse la cunoștință cerințele vizând asigurarea ordinii sanitare pe teritoriile interioare și adicente ale edificiilor instituțiilor situate în sector, inclusiv a instituțiilor de învățământ.