Suntem ceea ce facem în mod repetat. Prin urmare, excelența nu este o acțiune, ci un obicei (Aristotel)

  Astăzi, 19 martie 2024, a fost convocată ședința operativă a serviciilor municipale, prezidată de Sinilga ȘCOLNIC, Pretor al sectorului Ciocana.

  În cadrul întrunirii au fost abordate cele mai importante chestiuni, incluse pe ordinea de zi:

1. Acțiuni planificate în cadrul Campaniei de salubrizare de primăvară.

Raportor:  Lucia MAXIM, șefa Secției locativ-comunale;

2. Raport cu privire la activitatea săptămânală pe domeniile edilitar și urmanism.

Raportor:  Ion RACOVIȚĂ, vicepretor;

3. Lucrări de amenajare și întreținere a sectorului.

Raportori:  Emilia BRAGA, șef sector ÎM Asociația de gosăpodărire a spațiișor verzi, Eduard STOICA, administrator ÎM pentru servicii locative, Constantin TRIFAN, președinte APLP 54/218.

  Respectiv, au fost evidențiate punctele slabe și progresele înregistrate pe fiecare domeniu, cât și înaintarea sugestiilor de îmbunătățire a calității serviciilor. Totodată, s-au analizat modalitățile de informare a locuitorilor despre proiectele municipale în derulare.