Stop fals

  Pretura sectorului Ciocana dezminte informația cu privire la responsabilitatea autorităților publice locale vizând contractarea și prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor la platoul de acumulare din strada Ginta Latină nr. 12.

  Deșeurile menajere au fost acumulate pe parcursul mai multor zile de proprietarii apartamentelor, membri ai Asociației Coproprietarilor în Condominiu nr. 55/551.

  Menționăm că, gestionarii fondului locativ sunt responsabili, de comun cu prestatorul de servicii contractat (companie privată), să mențină în stare salubră platoul de acumulare a deșeurilor și evacuarea în conformitate cu graficul prestabilit.

  Totodată, Pretura sectorului Ciocana s-a autosesizat pe cauza dată și a fost inițiată cauză contravențională în temeiul art.181, Cod Cotravențional al Republicii Moldova.

  În acest context, atenționăm toți gestionarii fondului locativ și prestatorii de servicii specializate să-și onoreze obligațiunile contractuale.