Stop Ambrozia

Măsuri de combatere a ambroziei în municipiul Chişinău!

Pe parcursul săptămânii precedente, angajații Î.M. „Asociația de gospodărie a spațiilor verzi" au intervenit pe o suprafață totală de 0,28 ha, prin aplicarea metodelor tehnice, în sectoarele Botanica, Buiucani și Rîșcani , pe adresele: 

▶️str. Petricani 

▶️str. Albișoara

▶️str. Ismail colț cu Gr. Ureche

▶️șos. Muncești

▶️șos. Balcani 

▶️bd. Cuza Vodă

▶️Parcul „Valea Trandafirilor”

❗️A fost pregătită şi broşura „Stop Ambrozie”, care urmează a fi tipărită şi distribuită locuitorilor din oraş. 

Aceasta conţine informaţie cu privire la acţiunile autorităţilor locale în ceea ce priveşte combaterea ambroziei, care sunt pericolele acestei plante şi care sunt amenzile pentru agenţii economici care nu intervin la lichidarea acesteia. 

Totodată în broşură vor fi indicate şi adresele unde se pot adresa locuitorii capitalei pentru a solicita stârpirea ambroziei.

***

✅ Меры по борьбе с амброзией в муниципии Кишинев!

На прошлой неделе сотрудники МП «Ассоциация зеленого хозяйства» провели работы на общей площади 0,28 га с применением технических методов в секторах Ботаника, Буюканы и Рышкановка, по адресам:

▶️ ул. Петриканская

▶️ ул. Албишоара

▶️ пересечение ул. Измаильской и ул. Г. Уреке

▶️ Мунчештское шоссе

▶️ Балканское шоссе

▶️ ул. Куза Водэ

▶️ парк «Долина Роз»

❗ ️Также подготовлена брошюра «Стоп Амброзия», которую предстоит распечатать и раздать жителям города.

В ней содержится информация о действиях местных властей по борьбе с амброзией, рассказывается, в чем опасность этого растения и какие штрафы предусмотрены для экономических агентов, не занимающихся ее ликвидацией.

Кроме того, в брошюре также будут указаны адреса, по которым жители столицы могут обратиться с просьбой об искоренении амброзии.