Stabilirea priorităților la proiectele investiționale

  Astăzi, în incinta Preturii sectorului Ciocana, cât și direct pe șantierele de construcție ale obiectelor din cadrul proiectelor investiționale, au avut loc întruniri lucrative cu responsabilii de proiecte.

  Respectiv, în procesul discuțiilor au fost evaluate rezultatele pe proiecte, inclusiv provocările întâmpinate, au fost oferite sfaturi de remediere a problemelor. De asemenea, pentru buna desfășurare a proiectelor inițiate în anul precedent, cât și a celor ce urmează a fi demarate, s-au stabilit  un șir de priorități, inclusiv plantarea și amenajarea spațiilor verzi, instalarea sistemului de iluminat public stradal etc.