Soluționarea problemelor locuitorilor legate de tulburarea liniștii publice

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, ca urmare a 570 de solicitări parvenite la 112, adresate Inspectoratului de Poliție Ciocana în perioada anilor 2019-2020, cât și petițiilor colective din partea locuitorilor sectorului, adresate Pretorului despre tulburarea liniștii publice pe timp de noapte, ca rezultat al funcționării ilegale a cafenelelor, disco-barurilor și teraselor de vară, a fost examinat minuțios aspectul dat pentru asigurarea liniștii publice pe timp de noapte a locuitorilor orașului.

În rezultatul examinării detaliate pe fiecare caz în parte, Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a emis dispoziții de limitare a regimului de lucru până la ora 23.00 a cinci agenți economici din sectorul Ciocana, care activau în regim de lucru Nonstop. Aceștea permiteau intenționat tulburarea liniștii publice pe timp de noapte.

De către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, în limita competențelor stabilite prin lege au fost emise patru dispoziții de demolare a teraselor de vară ale agenților economici care tulburau liniștea publică și intenționat încălcau regimul de lucru, stabilit până la ora 22.00. Până la moment trei terase au fost demolate necondiționat, iar una este în proces de demolare.

În continuare, asigurăm cetățenii sectorului Ciocana, că Pretura de sector, în comun cu Inspectoratul de Poliție Ciocana va întreprinde măsuri drastice în limita cadrului legal față de persoanele fizice și juridice, care admit perturbarea liniștii publice pe timp de noapte.

Mai mult ca atât, stimați locuitori ai sectorului, intervenim cu rugămintea de a fi sesizate ambele instituții sus menționate despre toate cazurile de încălcare a liniștii publice pe timp de noapte.