Semnarea declarației de înfrățire

    La inițiativa Primarului General al Municipului Chișinău, Ion CEBAN și având în vedere caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii, pornind de la dorinţa reciprocă de a stabili şi dezvolta legături de colaborare pe multiple planuri de interes comun, la nivelul municipiilor Piatra Neamț și Chișinău, astăzi 24 ianuarie 2022, în cadrul ședinței Consiliului local al municipiului Piatra Neamț, a fost semnată declarația solemnă de înfrățire între sectorul Ciocana, municipiul Chișinău și municipiul Piatra Neamț. La ședința solemnă, organizată prin intermediul platformei ZOOM, au fost prezenți Primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei CARABELEA, consilieri municipali Piatra Neamț, Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, cât și invitați din ambele părți.