Seminar de instruire

Pe data de 24 aprilie 2019, ora 14.00, în incinta Preturii sectorului Ciocana, s-a desfăşurat seminarul instructiv, organizat de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale a sectorului Ciocana, cu suportul Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC

La seminarul condus de către şeful Direcţiei venituri CTAS, Natalia Duca, au participat 63 de contabili ai întreprinderilor din sector şi asociaţilor, cooperativelor de locatari.

Scopul seminarul instructiv a fost evitarea erorilor în dările de seamă, minimizarea greşelilor şi asigurarea calităţii serviciilor sociale.