Ședință operativă din data de 30 decembrie 2019

         Luni, data de 30 decembrie 2019, la ora 11.00, s-a desfășurat ședința operativă a subdiviziunilor preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic.

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:
1. Efectuarea lucrărilor de salubrizare și amenajare a sectorului.
2. Avertizarea și sancționarea proprietarilor întreprinderilor din sector care nu-și îndeplinesc obligațiile la capitolul salubrizării.

3. Lichidarea comerţului neautorizat prin sancționarea, întocmirea proceselor-verbale agenţilor economici.

4. Evacuarea și inspectarea gheretelor care nu au acte de permisive de funcţionare şi care comercializează articole din tutun și alcool.

5. Identificarea construcțiilor din sector care nu au acte permisive și înaintarea propunerilor privind demolarea lor.

6. Depistarea panourilor de publicitate stradală neautorizate și ulterioară demontare/evacuare.

7. Pregătire actelor necesare la Judecătorie pentru restituirea banilor în bugetul municipal în urma evacuării gheretelor.

8. Inspectarea șantierelor de construcții din sector în vederea respectării cerințelor Planului general.

       Deasemenea în cadrul ședinței, perticipanții au fost urați de către copii de la Centrele Comunitare „Convorbitorul” și „Speranța” ale Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului sectorul Ciocana, după care Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic l-ea oferit tradițional colăceii și dulciuri, urândule copilărie ferecită și La mulți Ani.