Ședința operativă din data de 27 mai 2019

Luni, data de 27 mai 2019, la ora 11.00, s-a desfășurat ședința operativă a subdiviziunilor preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de pretorul sectorului Ciocana, Sinilga SCOLNIC.

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:
1. Efectuarea lucrărilor de salubrizare și amenajare a sectorului.
2. Avertizarea și sancționarea proprietarilor întreprinderilor din sector care nu-și îndeplinesc obligațiile la capitolul salubrizării.
3. Demontarea şi evacuarea tuturor gheretelor fără autorizaţie de funcționare.

4. Inventarierea localurilor cu terase din sector cu privire la legalitatea funcționării acestora.

5. Identificarea teritoriului pentru activitatea târgului sezonier din sector.

6. Totalurile evaluării situației copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotarele țării.

7. Informație despre pregătirea acțiunilor cultural-artistice și sportive către ”Ziua internațională a copilului”.