Ședința operativă din data de 20 mai 2019

Luni, data de 20 mai 2019, la ora 11.00, s-a desfășurat ședința operativă a subdiviziunilor preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de pretorul sectorului Ciocana, Sinilga SCOLNIC.

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:
1. Efectuarea lucrărilor de salubrizare și amenajare a sectorului.
2. Avertizarea și sancționarea proprietarilor întreprinderilor din sector care nu-și îndeplinesc obligațiile la capitolul salubrizării.
3. Demontarea şi evacuarea tuturor gheretelor fără autorizaţie de funcţionare.

4. Inspectarea şantierelor de construcţie cu privire la actele de funcţionare şi respectarea tuturor regulilor de securitate .

5. Instalarea panourilor informative la scuarurile care urmează a fi amenajate pe adresele:bd.Mircea cel Bătrân 29/1 şi str. Maria Drăgan (panorama).

6. Informația referitor la monitorizarea funcționării cantinei de ajutor social din sector.