Ședința operativă din data de 15 iulie 2019

Luni, data de 15 iulie 2019, la ora 11.00, s-a desfășurat ședința operativă a subdiviziunilor preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu.

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:
1. Efectuarea lucrărilor de salubrizare și amenajare a sectorului.
2. Avertizarea și sancționarea proprietarilor întreprinderilor din sector care nu-și îndeplinesc obligațiile la capitolul salubrizării.

3. Instalarea panourilor informative la toate lucrările de construcție şi amenajare din sector.

4. Demontarea şi evacuarea panourilor publicitare fără autorizație din sector.

 5.Organizarea lucrărilor de salubrizare în jurul lacurilor din parc-pădure Râșcani.

6. Instalarea „Arborelui Solar” și amenajarea teritoriului adiacent.

7. Pregătirea a II Ediției a târgului agro-gastronomic. 

8. Prezentarea informației referitor la instruirea copiilor și personalului de serviciu privind apărarea împotriva incendiului și protecția civilă la taberele de odihnă din sector.