Ședință operativă din data de 13 ianuarie 2020

Luni, data de 13 ianuarie 2020, la ora 11.00, s-a desfășurat ședința operativă a subdiviziunilor preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic.

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:
1. Efectuarea lucrărilor de salubrizare și amenajare a sectorului.
2. Avertizarea și sancționarea proprietarilor întreprinderilor din sector care nu-

și îndeplinesc obligațiile la capitolul salubrizării.

3. Lichidarea comerțului neautorizat prin sancționarea, întocmirea proceselor-verbale agenților economici.

4. Identificarea construcțiilor din sector care nu au acte permisive și înaintarea propunerilor privind demolarea lor.

5. Lichidarea panourilor de publicitate neautorizate care depășesc linia roșie.

6. Eliberarea schemelor de salubrizare tuturor agenților economici.

7. Informația privind efectuarea lucrărilor de salubrizare și pregătirea utilajului de deszăpezire în sectorul Ciocana.