Ședința operativă din 30 mai 2022

   Astăzi, ora 1100, s-a desfășurat ședința operativă on line a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de pretorul Sinilga Școlnic.

    În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:

  1. Informație despre pregătirea acțiunilor cultural-artistice și sportive către „Ziua internațională a copilului”;
  2. Raport cu privire la activitatea săptămânală la compartimentul gestionat;
  3. Organizarea lucrului de defrișare arborilor uscați ce prezintă pericol;
  4. Lucrări de salubrizare și cosire a vegetației;
  5. Identificarea locurilor speciale cu scopul amenajării zonei pentru grătar;
  6. Evacuarea cauciucurilor, materialelor uzate, etc;
  7. Combaterea comerțului ilicit;
  8. Inspectarea și monitorizarea proiectelor investiționale.