Ședința operativă din 28 septembrie 2020

     Luni, data de 28 septembrie 2020, la ora 11.00, s-a desfășurat ședința operativă online a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic.

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:

1. Efectuarea lucrărilor de salubrizare, amenajare și dezinfectare a sectorului.

2. Avertizarea și sancționarea proprietarilor întreprinderilor, agenților economici din sector care nu-și îndeplinesc obligațiile la capitolul salubrizare prin întocmirea proceselor-verbale.

3. Evacuarea șurelor, garajelor metalice, hulubăriilor și a tuturor construcțiilor neautorizate din sector.

4. Efectuarea măsurilor  de prevenire și protecție  de viroze și coronavirusului cât în instituțiile de învățământ, atât și în toate întreprinderile și  instituțiile  sectorului.

5. Identificarea și defrişarea copacilor uscaţi, inclusiv la solicitarea locatarilor şi gestionarilor fondului locativ.

6. Identificarea adreselor cu ambrozie și nimicirea acesteia.

7. Inventarierea tuturor şantierelor de construcţie, legalitatea lor și starea sanitară.

8. Pregătirea către noul sezon de încălzire 2020-2021.

9. Monitorizarea lucrărilor de renovare la pasajul subteran din str. Alecu Russo 59/4 și amenajare a mini-scuarului cu teren de joacă de pe bd. Mircea cel Bătrân 9.