Ședința operativă din 27.06.2022

  Astăzi, ora 1100, s-a desfășurat on line ședința operativă a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de pretorul Sinilga Școlnic.

   În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:

  1. Instruirea cadrelor didactice, personalului tehnic și copiilor la capitolul respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor și reguli de comportament în situații excepționale;
  2. Raport al vicepretorului cu privire la activitatea săptămânală pe compartimentul gestionat;
  3. Coordonarea, organizarea, desfășurarea și mediatizarea activităților social-culturale în sector;
  4. Cosirea vegetației, combaterea ambroziei, activități de salubrizare;
  5. Demontări și evacuări conform dispozițiilor pretorului;
  6. Combaterea comerțului ilicit;
  7. Inspectarea și monitorizarea proiectelor investiționale.