Ședința operativă din 24 mai 2021

    Astăzi, 24 mai 2021, ora 1100, s-a desfășurat ședința operativă a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de vicepretorul Elena Triboi.

  1. Monitorizarea lucrărilor de salubrizare, avertizarea și sancționarea agenților economici din sector care nu-și onorează obligațiile la acest capitol
  2. Prezentarea sintezei operative
  3. Finisarea lucrărilor de amenajare a aleii bd. Mircea cel Bătrân. Inventarierea și defrișarea arborilor uscați
  4. Informație despre executarea dispozițiilor vicepretorului referitor la lucrările de demontare și evacuare a obiectivelor din sector
  5. Combaterea comerțului stradal ilicit
  6. Supravegherea proiectelor derulate în sector.
  7. Respectarea cerințelor de prevenire și protecție  în perioada pandemică.
  8. Evaluarea situației copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotarele țării.