Ședința operativă din 23 mai 2022

   Astăzi, ora 11:00, s-a desfășurat ședința operativă on line a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de pretorul Sinilga Școlnic.

    În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:

1.      Raportul privind numărul copiilor din evidența DPDC Ciocana, plasați în serviciile de îngrijire alternativă şi a copiilor cu părinți plecați peste hotare (cu custodie instituită şi fără custodie);

2.      Raportul vicepretorului cu privire la activitatea săptămânală la compartimentul gestionat;

3.      Inspectarea sectorului în vederea identificării arborilor uscați;

4.      Lucrări de salubrizare și cosire a vegetației;

5.      Acțiuni de demolare și evacuare a mobilierului urban, cauciucurilor, etc;

6.      Combaterea comerțului ilicit;

7.      Inspectarea și monitorizarea proiectelor investiționale.