Ședința operativă din 23 ianuarie 2023

  La data de 23 ianuarie 2023, Sinilga ȘCOLNIC,  Pretor al sectorului Ciocana, a convocat ședința operativă  cu participarea subdiviziunilor din cadrul preturii și a serviciilor municipale din sector.

  Ordinea de zi a ședinței:

  1. Activitatea Centrelor comunitare din subordinea Direcției pentru protecția drepturilor copilului Ciocana, în anul 2022.

   Raportor: Zinaida MICLEUȘANU,  șef Direcția pentru protecția drepturilor copilului Ciocana.

   2. Raport cu privire la activitățile de salubrizare efectuate în sectorul Ciocana, în perioada 16 - 22.01.2023.

    Raportori: Lucia MAXIM, specialist principal,  Secția locativ - comunală;

    Radu NICHIFOR,  director interimar Î.M.S.L. ,,Ciocana";

    Nina ROTARU,  maistru A.P.L.P. nr. 54/218;

    Emilia BRAGA, șef de sector, Î.M. ,,Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi ".

    3. Prezentarea sintezei operative

      Raportor: Veaceslav DIGORE, ofițer superior, Secția securitate publică.