Ședința operativă din 23 decembrie 2019

Luni, data de 23 decembrie 2019, la ora 11.00, s-a desfășurat ședința operativă a subdiviziunilor preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic.

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:
1. Efectuarea lucrărilor de salubrizare și amenajare a sectorului.
2. Avertizarea și sancționarea proprietarilor întreprinderilor din sector care nu-și îndeplinesc obligațiile la capitolul salubrizării.

3. Lichidarea comerțului neautorizat prin sancționarea, întocmirea proceselor-verbale agenților economici.

4. Evacuarea gheretelor care nu au acte de permisive de funcționare şi care comercializează articole din tutun.

5. Identificarea construcțiilor din sector care nu au acte permisive și înaintarea propunerilor privind demolarea lor.

6. Depistarea panourilor de publicitatea stradală neautorizate și ulterioară lichidarea în termin de două săptămâni.

7. Informația privind livrarea agentului termic consumatorilor din fondul locativ, instituții bugetare și agenților economici.

Deasemenea în cadrul ședinței, participanții au fost colindați de către copii de la central de creației „Ghiocel”, după care Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic l-ea oferit tradițional colăceii de crăciun și dulciuri, urându-le copilărie fericită și La mulți Ani.