Şedinţa operativă din 18 iulie 2022

     La 18 iulie 2022, ora 13:30, s-a desfășurat ședința operativă a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de pretorul Sinilga Școlnic.

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:

1.      Raport de activitate pentru I semestru al anului 2022;

2.      Prezentarea sintezei operative;

3.      Raport cu privire la activitatea săptămânală pe compartimentul gestionat de vicepretor;

4.      Cosirea vegetației, combaterea ambroziei, activități de salubrizare;

5.      Demontări și evacuări conform dispozițiilor pretorului;

6.      Combaterea comerțului ilicit;

7.      Inspectarea și monitorizarea proiectelor investiționale.