Ședința operativă din 17 februarie 2020

        Luni, data de 17 februarie 2020, la ora 11.00, s-a desfășurat ședința operativă a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic.

        În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:
1. Efectuarea lucrărilor de salubrizare și amenajare a sectorului.
2. Avertizarea și sancționarea proprietarilor întreprinderilor din sector care nu-

și îndeplinesc obligațiile la capitolul salubrizării.

3. Avertizarea și sancționarea persoanelor, agenților economici care comercializează fără acte permisive.

4. Elaborarea listelor cu adresele garajelor metalice și fundamentelor care trebuie demolate și evacuate.

5. Eliberarea schemelor de salubrizare agenților economici.

6. Delegarea a cinci inspectori de poliție pentru inspectarea curților, cartierelor cu atenționarea și întocmirea proceselor verbale pe străzile sectorului.

7. Informația ,,Cu privire la planul de activitate al SCTS” pentru anul 2020.

        Totodată în cadrul ședinței a fost înmânată o diplomă de merit, doamnei Galina Marta, șef, Secția social-economică, pentru activitatea și efortul depus la dezvoltarea sectorului în cadrul Preturii sectorului Ciocana.