Ședința operativă din 14.02.2022

   Astăzi, 14 februarie, ora 1100, s-a desfășurat online ședința operativă a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de pretorul Sinilga Școlnic.

    În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:

  1. Informația despre întocmirea proceselor-verbale, conform competențelor, de către Inspectoratul de Poliție Ciocana
  2. Prezentarea sintezei operative
  3. Raportul vicepretorului de ramură cu privire la activitatea săptămânală
  4. Lucrări de deszăpezire/salubrizare
  5. Combaterea comerțului neautorizat
  6. Preavizarea agenților economici referitor la evacuarea acestora
  7. Determinarea curților de bloc pentru reparație
  8. Identificarea locațiilor pentru plantarea arborilor, amplasarea compozițiilor florare (pe străzi)
  9. Organizarea acțiunilor cultural-artistice către Ziua îndrăgostiților.