Ședința operativă din 10 august 2020

Luni, data de 10 august 2020, la ora 1100, s-a desfășurat ședința operativă online a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic.

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:
1. Efectuarea lucrărilor de salubrizare, amenajare și dezinfectare a sectorului.
2. Avertizarea și sancționarea proprietarilor întreprinderilor, agenților economici din sector care nu-și îndeplinesc obligațiile la capitolul salubrizare prin întocmirea proceselor-verbale.

3. Evacuarea șurelor, garajelor metalice, hulubăriilor și a tuturor construcțiilor neautorizate din sector.

4. Desfășurarea măsurilor de prevenire și protecție de viroze și coronavirusului atât în instituțiile de învățământ, cât și în toate întreprinderile și instituțiile sectorului.

5. Identificarea şi defrişarea copacilor uscaţi, inclusiv la solicitarea locatarilor şi gestionarilor fondului locativ.

6. Identificarea adreselor cu ambrozie și nimicirea ei.

7. Inventarierea tuturor şantierelor de construcţie, legalitatea lor și starea sanitară.

8. Monitorizarea lucrărilor de renovare a pasajului subteran din str. Alecu Russo.

9. Raport privind activitatea Comisiei extraordinare de sănătate publică a sectorului Ciocana în vederea respectării de către agenții economici a cerințelor antipandemice.